פורטל מעונות יום מרכז מידע לגבי סוגי מעונות שונים ואפיקי סיוע למימון המעונות.

על-פי חוק לימוד חובה, המדינה מחויבת לספק חינוך חינם לכל ילד מגיל 3 ומעלה. עבור תינוקות ופעוטות שטרם מלאו להם 3 שנים, לא קיימת חובה כזו.
כדי לתת מענה לנשים עובדות שהן אמהות לילדים בגיל הרך, ארגוני נשים פעלו במהלך השנים להקמת מעונות יום. כיום, המעונות מופעלים על-ידי עמותות, מלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח), חברות ורשויות מקומיות.
הפיקוח על מסגרות הטיפול והחינוך לילדים בגיל הרך נמצא באחריות האגף למעונות יום ומשפחתונים, שסמכויותיו מוגדרות בחוק הפיקוח על המעונות ובתקנות. הורים העונים על קריטריונים שונים, עשויים להיות זכאים להשתתפות בתשלום עבור מעונות יום ומשפחתונים הנמצאים בפיקוחו.
פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים להשתלב במעונות היום שבפיקוח באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים. עבור מי שאינם מתאימים לשילוב, ישנם מעונות יום שיקומיים.

החל מיום 01.09.2019, כל מי שמפעיל או רוצה להפעיל מסגרת לפעוטות בגילאי 3-0, חייב לקבל אישור ראשוני מהאגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך.

סיוע במימון להורים עצמאיים (הורים יחידים)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים