פורטל מעונות יום מרכז מידע לגבי סוגי מעונות שונים ואפיקי סיוע למימון המעונות.

המדינה מחויבת לספק חינוך חינם לכל ילד מגיל 3 ומעלה.
הורים העונים על קריטריונים שונים, עשויים להיות זכאים להשתתפות בתשלום עבור מעונות יום ומשפחתונים הנמצאים בפיקוח .
פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים להשתלב במעונות היום שבפיקוח באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים. עבור מי שאינם מתאימים לשילוב, ישנם מעונות יום שיקומיים.

שימו לב
סיוע בשכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים בשנת תשפ"ב
  • על-פי החלטת בג"ץ, מבחני התמיכה של שנת הלימודים תשפ"א, שהיו בתוקף עד 31.12.2021, ימשיכו לחול עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב, במקביל למבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.
  • המשמעות היא שבשנת הלימודים תשפ"ב יהיו זכאים לסיוע בשכר לימוד גם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שהיו בתוקף עד 31.12.2021, וגם הורים שעונים על תנאי הזכאות של מבחני התמיכה שנכנסו לתוקף ב-01.01.2022.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים