פורטל מעונות יום מרכז מידע לגבי סוגי מעונות שונים ואפיקי סיוע למימון המעונות.

על-פי חוק לימוד חובה, המדינה מחויבת לספק חינוך חינם לכל ילד מגיל שלוש ומעלה. עבור תינוקות ופעוטות שטרם מלאו להם שלוש שנים, לא קיימת חובה מסוג זה.
על מנת לתת מענה לנשים עובדות שהן אמהות לילדים בגיל הרך, ארגוני נשים פעלו במהלך השנים להקמת מעונות יום. כיום המעונות מופעלים על-ידי עמותות, מלכ"רים, חברות ורשויות מקומיות.
הפיקוח על מסגרות הטיפול והחינוך לילדים בגיל הרך נמצא באחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. סמכויות המשרד מוגדרות על-פי חוק הפיקוח על המעונות והתקנות הנלוות לחוק. הורים העונים על קריטריונים שונים, עשויים להיות זכאים להשתתפות של המשרד בתשלום עבור מעונות יום ומשפחתונים הנמצאים בפיקוחו.
פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים להשתלב במעונות היום שבפיקוח באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים. עבור מי שאינם מתאימים לשילוב, ישנם מעונות יום שיקומיים.

סיוע במימון להורים עצמאיים (הורים יחידים)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים