נפגעות ונפגעי עבירות מין המגישות/ים תביעה בשל נזקיהן/ם בבית משפט השלום, בבית המשפט המחוזי או בבית הדין האזורי לעבודה זכאיות/ים לתשלום אגרה מופחתת
נקבע כי גם בבית המשפט לענייני משפחה נפגעות ונפגעי עבירות מין התובעות/ים את נזקיהן/ם רשאיות/ים להגיש בקשה לתשלום אגרה מופחתת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
שם התיק:21895-01-14
תאריך:18.03.2015
קישור:לקריאת ההחלטה

רקע משפטי

רקע עובדתי

  • תובעת הגישה תביעה בגין נזקים על סך של 2.5 מיליון ₪ כנגד בן זוגה לשעבר, בשל נזקים שנגרמו לה כתוצאה מאלימות נפשית, פיזית, כלכלית, מילולית ומינית מצדו, לאורך שנות נישואיהם.
  • התובעת הגישה בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרה על פי תקנות אגרות משפחה, בהן נקבע כי האגרה תהיה בשיעור 1% מסך התביעה.
  • התובעת טענה כי יש לסווג את התביעה כתביעה נזיקית בגין עבירת מין ועליה לשלם אגרה מופחתת בהתאם לאמור בתקנות בתי המשפט (אגרות).

החלטת בית המשפט לענייני משפחה

  • יש להחיל את ההוראות שנקבעו לגבי האגרות בתביעות שמוגשות בשאר בתי המשפט גם על תובענות בגין פגיעה בשל עבירת מין המוגשת לביהמ"ש לענייני משפחה.
  • על הסכום שנתבע בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבירת המין תשולם האגרה המופחתת.

משמעות

  • כאשר מוגשת בבית המשפט לענייני משפחה תביעה נזיקית בגין עבירת מין, ניתן להגיש בקשה לתשלום אגרה מופחתת.
  • אם התביעה מוגשת בגין נזקים נוספים שלא נגרמו מעבירת המין, בית המשפט עשוי לפצל את האגרה, ולהחיל את האגרה המופחתת על חלק התביעה שנתבע בשל הנזקים שגרמה עבירת המין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח ההחלטה באדיבות אתר "נבו".