נפגעות ונפגעי עבירות מין זכאיות/ים לתשלום אגרה מופחתת בעת הגשת תביעה בגין נזקים בבית משפט השלום, בית המשפט המחוזי או בבית הדין האזורי לעבודה
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש להחיל את האגרה המופחתת גם בתביעות המוגשות אליו


נפגעות ונפגעי עבירות מין המגישות/ים תביעה בשל הנזקים שנגרמו כתוצאה מהפגיעה, זכאיות/ים לתשלום אגרת תביעה מופחתת.

סכומי האגרות נכון לשנת 2024

 • בתביעה המוגשת בבית-משפט השלום תשולם אגרה בסך 556 ₪.
 • בתביעה המוגשת בבית-המשפט המחוזי תשולם אגרה בסך 1,001 ₪.
 • בתביעה המוגשת בבית-הדין האזורי לעבודה תשולם אגרה בסך 158 ₪.

מי זכאי?

 • נפגע/ת עבירת מין המגיש/ה אחת מסוגי התביעות הבאות:
  • תביעה הנגררת להרשעה בפלילים (תביעה אזרחית שמוגשת בסמוך לאחר הרשעה ונסמכת על ההרשעה) בעבירות מין לפי חוק העונשין
  • תביעה שהגיש הנפגע נגד מי שביצע מעשה המהווה עבירת מין לפי חוק העונשין.
  • תביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר התביעה מוגשת לבית משפט השלום, בית המשפט המחוזי או בית הדין האזורי לעבודה, הזכות ניתנת באופן אוטומטי. בעת הגשת התביעה יש לשלם את האגרה המופחתת.
 • כאשר התביעה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לתשלום אגרה מופחתת.
 • בכל מקרה, אם התביעה לא מוגשת רק בשל נזקים שקשורים לעבירת מין, בית המשפט עשוי לפצל את האגרה, ולהחיל את האגרה המופחתת רק על חלק מהתביעה שמתייחס לנזקים שנגרמו כתוצאה מעבירת המין.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים