הקדמה:

נפגעות ונפגעי עבירות מין זכאיות/ים לתשלום אגרה מופחתת בעת הגשת תביעה בגין נזקים בבית המשפט השלום, בבית המשפט המחוזי או בבית הדין לעבודה
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש להחיל את האגרה המופחתת גם בתביעות המוגשות בבית משפט זה


נפגעות ונפגעי עבירות מין המגישות/ים תביעה בשל נזקיהן/ם זכאיות/ים לתשלום אגרת תביעה מופחתת.

סכומי האגרות נכון לשנת 2020

 • בתביעה המוגשת בבית המשפט השלום תשולם אגרה בסך 502 ש"ח.
 • בתביעה המוגשת בבית המשפט המחוזי תשולם אגרה בסך 904 ש"ח.
 • בתביעה המוגשת בבית הדין לעבודה תשולם אגרה בסך 143 ש"ח.

מי זכאי?

 • נפגע/ת עבירת מין המגיש/ה אחת מסוגי התביעות הבאות:
  • תביעה הנגררת להרשעה בפלילים (תביעה אזרחית שמוגשת בסמוך לאחר הרשעה ונסמכת על ההרשעה) בעבירות מין לפי חוק העונשין
  • תביעה שהגיש הנפגע נגד מי שביצע מעשה המהווה עבירת מין לפי חוק העונשין.
  • תביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר התביעה מוגשת לבית משפט השלום, בית המשפט המחוזי או בית הדין לעבודה, הזכות ניתנת באופן אוטומטי. בעת הגשת התביעה יש לשלם את האגרה המופחתת.
 • כאשר התביעה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לתשלום אגרה מופחתת.
 • בכל מקרה אם התביעה לא מוגשת רק בשל נזקים שקשורים לעבירת מין, בית המשפט עשוי לפצל את האגרה, ולהחיל את האגרה המופחתת רק על חלק מהתביעה שמתייחס לנזקים שגרמה עבירת המין.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.