אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה יכולים לבקש פטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון כאשר הם מגישים תביעה לבית המשפט או בית הדין
הבקשה תישקל בשים לב למצבו הכלכלי של המבקש וסיכויי ההליך שהוא נוקט בו
הליכים משפטיים מסוימים פטורים אוטומטית מתשלום אגרה
ניתן להגיש בקשה לפטור גם ללא צירוף כל המסמכים המבוקשים, אך מילוי חסר של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור
אזהרה
 • הליך זה מתייחס לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון בהליכים בבתי משפט או בתי הדין בלבד.
 • לבקשה לפטור מתשלום אגרה בהליכי הוצאה לפועל, יש לברר בלשכת ההוצאה לפועל בה מתכוונים לפתוח את ההליך.

הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.

 • אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.

מי זכאי?

 • אנשים המבקשים להגיש תביעה לבית המשפט או לבתי הדין (כגון בית הדין הרבני או בית הדין לעבודה), ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם את האגרה או להפקיד את הערבון הנדרש.
 • בנוסף, הליכים הנזכרים בתקנה 20 לתקנות בתי המשפט (אגרות) יהיו פטורים באופן אוטומטי מתשלום אגרה, בהם (הרשימה אינה ממצה):
  • הליך לשחרור מי שאסור או שעצור וכן הליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • בקשה או ענין במשפט פלילי, וכן ערעור פלילי ובקשה לדיון נוסף בענין פלילי (למעט הליכי קובלנה פרטית).
  • ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
  • ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום).
  • ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות).
  • ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש.
  • תביעה בעילה של הפליה לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה.
 • את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 • לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר, הנוגעים לסיבות בגללן מתבקש הפטור.
שימו לב
 • אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 • עם זאת, מילוי חסר או לא מדויק של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
  • באופן מקוון, באתר נט המשפט לבעלי כרטיס חכם.
 • בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.

ערעור

 • אם הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
 • אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים