הקדמה:

נאשם מוסלמי, שנמצא במעצר בית מלא, זכאי לצאת בשעות הלילה לתפילת חודש הרמדאן על הר הבית ולצאת לביקורי קרובים בשלושת ימי חג עיד אל פיטר שבסופו
העובדה שהנאשם לא הפר את תנאי המעצר היא שיקול חשוב בהחלטה להתיר לו לקיים את חופש הפולחן

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בירושלים
מס' תיק:
מ"ת 38903-80-33
תאריך:
25.07.2013

רקע

  • נאשם מוסלמי, שהוגש נגדו כתב אישום, נשלח למעצר בית מלא. הנאשם הגיש בקשה להתיר לו לצאת בשעות הלילה לתפילת חודש הרמדאן על הר הבית ולצאת לביקורי קרובים בשלושת ימי חג עיד אל פיטר שבסופו.
  • המדינה הסכימה לאפשר לו לצאת לתפילה, אך התנגדה לבקשה לאפשר לו לצאת לביקורי קרובים.

החלטת בית המשפט

  • בית המשפט המחוזי בירושלים קבע, כי במסגרת חופש הפולחן ובהתחשב בכך שמאז שהנאשם נשלח למעצר הבית, הוא לא הפר את תנאי המעצר, יש להיעתר לבקשתו.
  • בנוגע לבקשה להתיר לנאשם לצאת מהבית לבקר את קרוביו, קבע בית המשפט, כי אמנם אין מדובר במצווה דתית מחייבת כמו תפילה, אך יש לה משמעות מסורתית. מקובל, כי בחג עיד אל פיטר, הנמשך שלושה ימים, מבקר האח הבכור את קרוביו בבתיהם, ובמיוחד את אחיותיו ואחייניותיו (הנאשם הוא האח הבכור במשפחה).
  • לפיכך החליט בית המשפט:
  • ביום הראשון של חג עיד אל פיטר יהיה הנאשם רשאי לצאת מביתו בשעה 05:00, לצורך תפילת החג ולהימצא מחוץ לביתו בביקורי קרובים עד השעה 24:00, וזאת בליווי מפקח.
  • בשני ימי החג האחרים, יהיה הנאשם רשאי לצאת מביתו בשעה 08:00, עד השעה 24:00 לביקורי קרובים בליווי המפקח.
  • ביתר שעות היממה, דהיינו משעה 24:00 ועד לבוקר, יישאר הנאשם במעצר בית מלא.
  • לאחר תום החג, יחזור הנאשם ויימצא במעצר בית מלא.

משמעות

  • נאשם במשפט פלילי הנשלח למעצר בית מלא, ואינו מפר את תנאי המעצר, זכאי במסגרת חופש הפולחן לצאת בתקופת החגים הנהוגים בדתו מהבית לצורך תפילה ולביקורי קרובים, אם ביקורי קרובים הם מנהג מסורתי - גם אם אינם מצווה דתית.