תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעת שהועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%
בחישוב אחוזי הנכות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יש להפעיל את תקנה 12 רק לאחר שקלול מכלול הנכויות שהוכרו עקב הרדיפות, בניגוד לאופן בו נהגה הרשות לחשב את אחוזי נכות עד היום.

פרטי פסק הדין

ערכאה:מחוזי תל אביב- יפו
שם התיק:ע"ו 20235-02-12
תאריך:29.5.2012
קישור:פסק הדין באתר נבו

ב-29.5.2012 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פסק דין העוסק בתקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות). תקנה זו רלבנטית לניצולי שואה שעלו לישראל עד 1953, ומקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, וקובעת כי הועדה שקובעת את דרגת הנכות של ניצול השואה, תהיה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים הכלליים הקובעים את דרגת הנכות, ועד נכות של 100%. השיקולים שעל הועדה לשקול לצורך זה הם מקצועו, גילו או מינו של נכה.

בפסיקה קודמת של ביהמ"ש נקבע כי את החלת תקנה 12 יש לבדוק לא רק לגבי אותה המחלה שלגביה נדרשת החמרת הנכות אלא לגבי מכלול הנכויות כולל אלו שהוכרו בעבר.
במקרה הנדון עלתה השאלה האם הוספת אחוזי הנכות לפי תקנה 12 תיעשה על כל סוג נכות בנפרד, לפני שקלול הנכויות (כפי שנעשה כיום) או רק לאחר שקלול כל הנכויות. שיטות החישוב השונות, מובילות לתוצאות שונות לגבי דרגת הנכות הנקבעת. כך, במקרה שנדון בפסק הדין הוכרו לניצול 59.14% נכות לפי השיטה הנהוגה כיום, ואילו לפי השיטה החדשה עשויים להיות מוכרים לו 61% אחוזי הנכות, אשר עשויים להגדיל את קצבה הנכות לה הוא זכאי במאות ₪ בחודש (עקב עלייה למדרגת נכות גבוהה יותר). בית המשפט פסק כי מהסדר הכרונולוגי של התקנות עצמן, עולה כי השלב הראשון בחישוב אחוזי הנכות הוא שקלול הנכויות לפי הפגימות השונות מהן סובל הניצול (לפי תקנה 9), ורק לאחר מכן יש לבחון את האפשרות לסטות מדרגת הנכות הרפואית הקבועה במבחנים, לפי תקנה 11 (נכות מוכרת שלא פורטה כפגימה במבחנים) או לפי תקנה 12 (התחשבות במצבו הכללי של הנכה). (לעיון בנוסח המלא של התקנות – -לחץ כאן).

לסיכום פסק בית המשפט כי בניגוד לשיטה הנהוגה כיום יש להוסיף את תקנה 12 לנכי רדיפות הנאצים רק לאחר שקלול מכלול הנכויות שהוכרו עקב הרדיפות ולהעלות את אחוזי הנכות של אותו ניצול שואה לפי חישוב זה.

משמעות

  • בחישוב אחוזי הנכות של ניצולי שואה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יש לחשב ולשקלל את אחוזי הנכות המגיעים לניצול בגין הרדיפות, ורק לאחר מכן להוסיף את אחוזי הנכות בהתאם להוראות תקנה 12, בשל התחשבות במצבו הכללי של הנכה.
  • הגדלת אחוזי הנכות לפי החישוב החדש עשויה להשפיע לא רק על גובה קצבת הנכות הרגילה (על ידי עלייה למדרגה נכות גבוהה יותר כפי שהיה לגבי אותו ניצול שואה) אלא גם על עליית מדרגה לגבי תקרות ההכנסה לקבלת תגמול/ תגמול מיוחד לפי הכנסה (בעבר הכרה כנזקק או נצרך), הנקבעות אף הן לפי אחוזי הנכות המוכרת לפי אותו החוק, תקרות אשר עלו לאחרונה במאות ש"ח לחודש לפי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות עו"ד אודי מוזס מועידת התביעות.