הקדמה:

אין מניעה חוקית לאשר לבני זוג מאותו מין לאמץ יחד ילד זר שאינו ילדו של אחד מבני הזוג
ההכרעה הסופית בכל בקשת אימוץ תהיה לפי עקרון טובת המאומץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:
הנחית היועץ המשפטי לממשלה
תאריך:
10.02.2008

בהודעה לעיתונות מס' 7751 מיום 10.02.2008, היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי בנסיבות מתאימות, כאשר מדובר בטובת הילד המאומץ, ניתן גם להסכים לבקשות של בני זוג מאותו המין לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג. היועץ המשפטי לממשלה הדגיש, כי הוא עוסק רק בבדיקת האפשרות המשפטית להסכים לבקשות אימוץ בנסיבות האמורות, וכי העמדה הקונקרטית בכל בקשת אימוץ תגובש על ידי הגורמים המקצועיים בשירות למען הילד בכל מקרה לגופו לאחר בחינת טובת המאומץ. עוד נקבע כי שאלת הזהות המינית של המאמצים היא רק אחד מהשיקולים הרלבנטיים, שיש לשקול אותו יחד עם כל שאר הנסיבות והשיקולים הרלבנטיים, כאשר "כל מקרה ייבחן לגופו וכל אינטרס ייבחן כעוצמתו".

משמעות

  • בני זוג מאותו מין יוכלו להגיש בקשה לאמץ ילד זר, כשם שעושה זאת זוג הטרוסקסואלי נשוי.
  • העובדה שמדובר בזוג מאותו מין לא תהווה שיקול נגד התרת האימוץ, אך תהווה את אחד השיקולים כאשר תיבחן טובת הילד.

חקיקה ונהלים