בנסיבות מתאימות, כאשר מדובר בטובת הילד המאומץ, ניתן לאפשר לבני זוג מאותו המין לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג
ההכרעה הסופית בכל בקשת אימוץ תהיה לפי עקרון טובת המאומץ
שימו לב

בהודעה לעיתונות מס' 7751 מיום 10.02.2008, היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי בנסיבות מתאימות, כאשר מדובר בטובת הילד המאומץ, ניתן גם להסכים לבקשות של בני זוג מאותו המין לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג.

 • היועץ המשפטי לממשלה הדגיש, כי הוא עוסק רק בבדיקת האפשרות המשפטית להסכים לבקשות אימוץ בנסיבות האמורות, וכי העמדה הקונקרטית בכל בקשת אימוץ תגובש על ידי הגורמים המקצועיים בשירות למען הילד בכל מקרה לגופו לאחר בחינת טובת המאומץ.
 • עוד נקבע כי שאלת הזהות המינית של המאמצים היא רק אחד מהשיקולים הרלבנטיים, שיש לשקול אותו יחד עם כל שאר הנסיבות והשיקולים הרלבנטיים, כאשר "כל מקרה ייבחן לגופו וכל אינטרס ייבחן כעוצמתו".

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מי שמעוניינים לאמץ ילד בארץ ימלאו שאלון למועמדים לאימוץ, ויצרפו את המסמכים הבאים:
  1. תמונה עדכנית של בני הזוג/המשפחה (לא תמונת דרכון).
  2. צילום תעודת זהות של כל אחד מהמבקשים, כולל הספח.
  3. מסמך רשמי המעיד על מעמד אישי (כגון צילום תעודת נישואין).
  4. תולדות חיים, בכתב יד, של כל אחד מהמבקשים.
  5. אישורים המעידים על הכנסות (צילום טופס 106, או טופס שומה אחרון ממס הכנסה, או 3 תלושי משכורת).
 • יש להגיש את טופס השאלון והמסמכים אל מזכירות השירות למען הילד במחוז שמתגוררים בו.
 • תאריך ההרשמה לשירות ייקבע על-פי היום שבו יתקבלו המסמכים.
 • לאחר קבלת השאלון והמסמכים המצורפים, הפונים יוזמנו לפגישה עם עובדת סוציאלית בשירות למען הילד שתלווה אותם לאורך התהליך.
 • התהליך יכלול מספר מפגשים עם העובדת הסוציאלית, אבחון פסיכולוגי וביקור בביתם של המועמדים לאמץ, ובהמשך הכנה במסגרת קבוצתית לתפקידם החדש כהורים מאמצים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים