מי שאימץ את ילדי בן זוגו מאותו מין בחו"ל, זכאי להירשם כ"הורה מאמץ" במרשם האוכלוסין בישראל
אסור למשרד הפנים לסרב לבקשה לרשום את בן הזוג כ"הורה מאמץ"


אדם שאימץ ילד בחו"ל כחוק, זכאי להירשם כ"הורה מאמץ" במרשם האוכלוסין בישראל.

  • נטייתו המינית וטיב הקשר עם בן זוגו (או בת זוגה) לא יהווה שיקול נגד הרישום, ולמשרד הפנים אין סמכות להתנגד לרישום מטעם זה.

מי זכאי?

  • בני זוג מאותו מין שאמצו ילדים בחו"ל כחוק.
  • אדם שאימץ בחו"ל כחוק את ילדיו של בן זוגו מאותו מין.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למשרד הפנים בבקשה להירשם במרשם האוכלוסין כ"הורה מאמץ".

חשוב לדעת

  • מומלץ לוודא כי לאחר הגשת הבקשה ואישורה, הרישום אכן יתבצע בפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין