בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת שהיתה בחופשת לידה את שווי השי לחג ששילם המעסיק לשאר העובדים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:דב"ע נה/3-159
תאריך:13.02.1996
קישור:לקריאת פסק הדין

עורכת דין שהיתה בחופשת לידה קיבלה מכתב פיטורים ממעסיקה במהלך חופשת הלידה.

 • העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד המעסיק, ובין היתר תבעה מהמעסיק את השי לחג שהוענק לשאר העובדים בערב חג הפסח, ולא הוענק לה מכיוון ששהתה בחופשת הלידה.
 • בית הדין האזורי דחה את התביעה מהנימוק הבא:
  • מדובר במתנה.
  • לפי חוק המתנה תשכ"ח-1968 התחייבות להענקת המתנה חייבת להיות בכתב, ובכל מקרה מעניק המתנה יכול לחזור בו מההתחייבות אם הצד השני לא שינה את מצבו לרעה כתוצאה מהסתמכות על ההתחייבות.
  • במקרה זה ההתחייבות למתן שי לחג לא היתה בכתב והעובדת ממילא לא שינתה את מצבה לרעה. לפיכך אין לחייב את המעסיק להעניק לעובדת את השי לחג.
 • העובדת ערערה לבית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי

 • בית הדין הארצי קיבל את הערעור בסוגייה זו, וקבע:
  • הוראות חוק המתנה אינן חלות על שי לחג של מעסיק לעובדיו. מדובר בחוזה עבודה וביחסי עבודה הנובעים ממנו, בעוד שחוק המתנה חל ביחסים מסחריים והוראותיו לא יכולות לחול על חוזה עבודה, שהרי כידוע "העבודה איננה מצרך".
  • המעסיק עצמו הודה כי שי לחג שולם לכלל העובדים מדי שנה, ואף בשנה האחרונה לעבודתה של העובדת ניתן שי לכל העובדים מלבד לעובדת שהיתה בחופשת לידה.
  • לא היה מקום לשלול את השי דווקא מאותה עובדת.
  • בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעובדת את שווי השי בסך של 500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה.

משמעות

 • כאשר מעסיק מעניק שי לחג לכל העובדים, יש לתת את השי גם לעובד/ת הנמצא/ת בחופשת לידה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.