הקדמה:

עובדות שעבדו לפחות שנה רצופה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאיות לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום)
עובדות שעבדו פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה)
גברים רשאים לחלוק את חופשת הלידה עם בנות זוגם, ואף לשהות בחופשת לידה חופפת עם היולדת למשך שבוע
הזכאות לתשלום דמי לידה (לעובד/ת שכיר/ה או עצמאי/ת) נקבעת בהתאם לתקופה שהעובד/ת שילמ/ה דמי ביטוח לאומי
מעסיק אינו רשאי למנוע מעובד/ת לצאת לחופשת לידה, או לפטר עובד/ת במהלך החופשה ולמשך 60 יום לאחריה
למידע נוסף ראו חופשת לידה באתר זרוע העבודה וכן סעיף 6 לחוק עבודת נשים


שימו לב
דף זה עוסק בחופשת לידה ולא בדמי לידה
המידע מתייחס למשך חופשת הלידה שבה מותר לעובד/ת להיעדר מהעבודה בשל הלידה (בהתאם לחוק עבודת נשים).
דף נפרד - דמי לידה, עוסק בתקופה שבה משולמים לעובד/ת (שכיר/ה או עצמאי/ת) דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות ברציפות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות.

 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (מי שילדה לפני ה-01.01.2017 היתה זכאית לחופשה של 14 שבועות).
 • 7 שבועות מתוך חופשת הלידה (או פחות מזה, כרצון העובדת) ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה.
 • חשוב להדגיש: רק עבור חלק מהחופשה ניתן תשלום מהמוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו דמי לידה.
 • היולדת רשאית לחלוק את חופשת הלידה עם בן הזוג. לפרטים נוספים ראו חופשת לידה לבן זוג של יולדת.
 • במהלך חופשת הלידה העובד/ת ממשיכ/ה לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על-פי הוותק במקום העבודה (ראו פרטים בהמשך).
 • כל עובדת, ללא תלות בוותק, רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותה.

מי זכאי?

עובדת שכירה שילדה

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות.
 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (בלידות שאירעו לפני ה-01.01.2017, הזכאות היתה לחופשת לידה של 14 שבועות).
 • עובדת זכאית לחופשת לידה גם אם העובר/התינוק נפטר לאחר הלידה.
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי (בכל אחד משבועות ההריון) או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.

בן הזוג של היולדת

 • בן זוג של יולדת זכאי לצאת לחופשת לידה במקרים הבאים:
  • כאשר היולדת בוחרת לקצר את חופשת הלידה שלה, ובן הזוג מחליף אותה בתקופה שנותרה מתום 6 השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.
  • כאשר היולדת מוותרת על תשלום דמי לידה עבור השבוע האחרון שבו היתה זכאית להם ובן הזוג יוצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לחופשת הלידה של היולדת.
  • כאשר היולדת, בשל נכות או מחלה, אינה מסוגלת לטפל בתינוק, ובן הזוג נמצא עמו ומטפל בו.
 • למידע נוסף ראו חופשת לידה לבן זוג של יולדת.

אוכלוסיות נוספות

תשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם בחלק מהתקופה היא זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי:
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות מתוך חופשת הלידה (בלידות שאירעו לפני ה-01.01.2017, הזכאות לדמי לידה היתה במשך 14 שבועות).
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות מתוך חופשת הלידה (בלידות שאירעו לפני ה-01.01.2017, הזכאות לדמי לידה היתה במשך 7 שבועות).
 • העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.
דוגמה
 • עובדת שעבדה שנה ו-3 חודשים במקום העבודה זכאית לחופשת לידה למשך 26 שבועות.
 • העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • עבור 15 שבועות מתוך 26 השבועות של חופשת הלידה ישולמו לה דמי לידה. 11 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה
 • עובדת שעבדה 6 חודשים במקום העבודה זכאית לחופשת לידה למשך 15 שבועות.
 • העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • עבור 8 שבועות מתוך 15 השבועות של חופשת הלידה ישולמו לה דמי לידה. 7 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה
 • עובדת שעבדה 10 חודשים במקום העבודה זכאית לחופשת לידה למשך 15 שבועות.
 • העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • היא תהיה זכאית לתשלום דמי לידה עבור כל 15 השבועות של חופשת הלידה.
 • למידע נוסף על הזכאות ואופן חישוב התשלום, ראו דמי לידה.

קיצור חופשת הלידה

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות זכאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה שלה לא תפחת מ-15 שבועות.
  • מעסיק שקיבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות.
טיפ
עובדת המעוניינת לשוב לעבודה בתום 15 השבועות של חופשת הלידה שהם בתשלום, צריכה להודיע על כך למעסיק כבר בשבוע ה-12 של חופשת הלידה, כך שחזרתה לא תידחה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • למרות זאת, עובדת רשאית לקצר את חופשה הלידה ולחזור לעבודה מוקדם יותר, כבר בתום 6 שבועות מיום הלידה (או מאוחר יותר), אם בן זוגה מחליף אותה ביתרת חופשת הלידה שנותרה ושלא נוצלה על ידה.
  • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה, בן זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה (אותו חלק שבת הזוג לא ניצלה) החל מהשבוע השביעי ללידה. על מנת שבן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה בתקופה זו הוא חייב לשהות בחופשת לידה במשך 7 ימים לפחות (למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת).
  • זכות זו מוענקת לכל עובדת שיצאה לחופשת לידה, בלי קשר לוותק שלה במקום העבודה ובלי קשר למשך התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה (כלומר גם מי שזכאית לחופשת לידה של 26 שבועות וגם מי שזכאית לחופשת לידה של 15 שבועות, גם מי שזכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות וגם מי שזכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות).
  • למידע נוסף ראו חופשת לידה לבן זוג של יולדת.
 • כמו כן, עובדת הזכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות ובן זוגה יוצא לחופשת לידה בשבוע האחרון שבו היא זכאית לדמי לידה, רשאית לחזור לעבודתה במהלך שבוע זה (כלומר אחרי 14 שבועות של חופשה) בתנאי שהיא מוותרת על דמי הלידה עבור אותו שבוע.
  • היולדת רשאית להישאר בחופשת לידה במהלך שבוע זה במקביל לבן זוגה (מבלי שתהיה זכאית לדמי לידה באותו שבוע).
  • אם היא זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות, היא אינה רשאית לקצר את החופשה ולא תוכל לחזור לעבודה לפני תום 15 שבועות של חופשת לידה.
  • למידע נוסף ראו חופשת לידה לבן זוג של יולדת.
 • בנוסף, במקרים הבאים מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה:
  • במקרה שהנולד אינו בחיים (למשל: נפטר לאחר הלידה או נולד בלידה שקטה).
  • במקרה שהיולדת הסכימה שהתינוק יאומץ, או שהיא אם פונדקאית, וזאת בתנאי שבתוך 14 ימים מהלידה העובדת מסרה למעסיק הודעה בכתב לגבי הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, וציינה את המועד שבו בכוונתה לסיים את החופשה.

הארכת חופשת הלידה

לידה רב עוברית

 • יולדת שילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות (מעבר ל-26 השבועות הקבועים בחוק) עבור כל תינוק נוסף ולקבל דמי לידה:
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 15 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות עבור כל תינוק נוסף ולקבל דמי לידה עבור כל תקופה זו (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ודמי לידה עבור 18 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 21 שבועות וכו').
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 8 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות עבור כל תינוק נוסף ולקבל דמי לידה עבור שבועיים מתוך 3 השבועות של תקופת הזכאות להארכה (מי שילדה תאומים זכאית לדמי לידה עבור 10 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 12 שבועות וכו').

אשפוז של היולדת או התינוק

תהליך מימוש הזכות

צבירת זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

 • חופשת הלידה לא פוגעת בוותק של העובד/ת במקום העבודה.
 • במהלך חופשת הלידה ממשיך/ה העובד/ת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים, כלומר צבירת הוותק לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה, והקשר המשפטי בין העובד/ת למעסיק אינו נפסק (ניתן למצוא התייחסות לכך בחוקים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לזכויות הספציפיות).
 • יחד עם זאת, מספר ימי החופשה השנתית שהעובד/ת זכאי/ת להם במהלך השנה שבה יצא/ה לחופשת הלידה, ייקבעו לפי מספר ימי העבודה שעבד/ה בפועל באותה שנה. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
דוגמה
 • עובדת העובדת במישרה מלאה 5 ימים בשבוע, החלה לעבוד ב-01.01.2015.
 • בשנת 2017 (שנת עבודתה השלישית) יצאה העובדת לחופשת לידה, ועבדה בפועל במהלך השנה 100 ימים בלבד.
 • היות שהקשר המשפטי עם המעסיק לא ניתק וצבירת הוותק נמשכת, תקופת הזכאות המלאה של העובדת היא 16 ימי חופשה ברוטו כאילו עבדה כל השנה.
 • עם זאת, היות שהיא עבדה פחות מ-200 ימים באותה שנה, היא זכאית לחלק יחסי ממספר ימי הזכאות לחופשה ברוטו, בהתאם ליחס שבין ימי עבודתה בפועל ל-200.
  חישוב חופשה שנתית 200.jpg
 • העובדת זכאית ל-8 ימי חופשה ברוטו (6 ימים נטו) עבור שנת 2017 על פי החישוב הבא: 100 חלקי 200 כפול 16 (מספר הימים ברוטו) - סה"כ 8 ימים ברוטו (כולל שישי שבת), שהם 6 ימים חופשה נטו.

הטבות מס להורה לאחר לידה

 • עובד או עובדת היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים להטבות במס הכנסה, כבר בשנת המס שבה נולד התינוק.
דוגמה
 • עובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה וקיבל/ה דמי לידה, עשוי להיות זכאי להחזר מס, מכיוון שמס ההכנסה שנוכה ממשכורתו לפני היציאה לחופשת הלידה, חושב על בסיס גובה השכר ולא על בסיס גובה דמי הלידה שהם נמוכים יותר. בנוסף בעת חישוב המס טרם הוענקו נקודות הזיכוי ממס הכנסה אשר מוענקים רק לאחר הלידה רטרואקטיבית לכל השנה.
 • לדוגמה מספרית ראו החזר מס הכנסה.
 • להסבר ספציפי על החזר מס לעובדת שחזרה מחופשת לידה ראו החזר מס הכנסה לאישה אחרי חופשת לידה.
 • בעקבות הלידה זכאים שני ההורים לנקודות זיכוי נוספות ממס הכנסה (רטרואקטיבית מתחילת השנה), גם אם לא יצאו לחופשת לידה.
  • אם העובד/ת חזר/ה לעבודה מחופשת הלידה לפני שהסתיימה שנת המס (שבה נולד התינוק) עליו לעדכן את הפרטים בטופס 101 בהקדם ולפני שמסתיימת שנת המס. עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לעובד/ת את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה.
  • אם העובד/ת חזר/ה לעבודה לאחר שהסתיימה שנת המס (כלומר חופשת הלידה החלה בשנה מסוימת אך העובד/ת חזר/ה לעבודה בשנה שלאחר מכן), יש להגיש בקשה להחזר מס על השנה שבה נולד הילד.
דוגמה
יולדת יצאה לחופשת לידה באוקטובר 2017 וחזרה לעבודה בינואר 2018.
 • העובדת זכאית לנקודות זיכוי בגין הלידה עבור כל שנת 2017.
 • מכיוון ששנת 2017 הסתיימה, לא ניתן לקבל את ההטבה דרך המשכורת ועל העובדת להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עבור שנת 2017.
 • שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2018 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2017. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2017 תוכלו להגיש בשנת 2018 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
 • למידע על נקודות הזיכוי המוענקות לעובדים שהפכו להורים ראו:
 • חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה.
  • חופשת הלידה נמשכת באופן רציף, מלבד המקרים שבהם ניתן לפצל אותה עקב אשפוז היולדת או התינוק. ימי חג או ימי אבל אינם עוצרים את חופשת הלידה, והיולדת או בן זוגה לא יהיו זכאים להארכת החופשה או לפיצולה בגין אירועים אלה.
  • אמהות הנמצאות בחופשת לידה עשויות להיות זכאיות לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים.
  • נסיעה לחו"ל במהלך חופשת הלידה -
   • לגבי היולדת - אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאותה לדמי לידה.
   • לגבי בן הזוג של היולדת - נסיעה לחו"ל מפסיקה את תקופת ההורות המזכה בדמי לידה לבן זוג של יולדת, הן במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא חוזרת לעבודה מוקדם יותר. (אם בן הזוג יצא לחו"ל לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ).
  הערת עריכה
  מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)
  • קצבת לידה חודשית בלידה של 3 תינוקות או יותר -
   • מי שהפך להורה ל-3 ילדים או יותר בו זמנית (יולדת שילדה 3 ילדים ויותר בלידה אחת, מי שאימצו 3 ילדים או יותר בו זמנית, ומי שהפך להורה בהליך פונדקאות שבו נולדו 3 ילדים, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה חודשית מיוחדת במשך 20 חודשים, זאת בנוסף על קצבת הילדים ודמי הלידה.
   • למידע נוסף ראו קצבת לידה.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים