בית המשפט קבע כי איסור אפליית נשים בעבודה תקף גם לגבי סירוב קבלה לעבודה של אישה בהיריון
לאחר שהצעת העבודה שניתנה לתובעת בוטלה משום שהתברר כי היא הרה, נפסקו לה פיצויים בסכום של 157,100 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה, תל-אביב
שם התיק:עב 303630/98
תאריך:12/11/2002
קישור:לקריאת פסק הדין


לאחר הודעתה של התובעת על היותה בשבוע השישי להריונה, בוטלה הצעת העבודה, למרות שכל שנותר לה היה רק לחתום על ההסכם.

  • בית המשפט קבע שהאיסור להפלות נשים בעבודה כולל בתוכו גם איסור לסרב לקבל לעבודה אישה משום שהיא בהיריון ולא רק איסור לפטרה עקב הריונה.
  • לתובעת נפסקו פיצויים בגין 7.5 חודשים בהם יכולה הייתה לעבוד עד ללידה בסך 76,500 ₪, פיצוי בגין הפסד דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי שלושה חודשים לאחר לידתה בסך 30,600 ₪, ובנוסף: פיצוי הקבוע בס' 10(א)(1) לחוק ללא הוכחת נזק בשיעור של 50,000 ₪.

משמעות

  • החוק אוסר על הפליית נשים בהיריון בעת הליך קבלה לעבודה.
  • במקרה שמועמדת לעבודה הופלתה רק בשל היותה בהיריון, בית המשפט רשאי לפסוק לעובדת פיצוים בגובה עשרות אלפי שקלים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".