אין לראולת במעשים רצופים של הטרדה מינית במקום העבודה כמעשה אחד לצורך קביעת הפיצוי, אלא כמעשים נפרדים המזכים בפיצוי עבור כל מעשה הטרדה בנפרד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 697/09, 54/10
תאריך:30.10.2011
קישור:פסק הדין באתר נבו

ביום 30.10.2011 קיבל בית הדין הארצי לעבודה ערעור של עובדת אשר בית הדין האזורי לעבודה פסק לה פיצוי בסך 40 אלף ₪ בגין הטרדה מינית שעברה במקום עבודתה ע"י הממונה עליה. בית הדין הגדיל את הפיצוי, והעמיד אותו על סך של 110,000 ₪, תוך שקבע כי:

  • אין לראות בעשרת מקרי ההטרדה שעברה העובדת כמעשה אחד, שסכום הפיצוי המקסימאלי ללא הוכחת נזק שניתן לתבוע בגינו לפי החוק למניעת הטרדה מינית הינו 50 אלף ₪.
  • כל אחד מהמעשים שפורטו על ידי המערערת הינו כשלעצמו בבחינת מעשה של הטרדה מינית, המצדיק פיצוי בהתאם לשיקול דעתו של בית הדין.
  • במקביל דחה ביה"ד את ערעור המשיב שהוגש כנגד עצם ההחלטה בדבר קרות אירועי ההטרדה.

משמעות

  • במקרים בהם נקבע שעובדת או עובד הוטרדו מינית במקום עבודתם, יותר מפעם אחת, אין לראות בכל מעשי ההטרדה כמעשה אחד, בגינו ניתן לפסוק פיצוי מקסימאלי אחד, אלא כמעשים נפרדים, שכל אחד מהם עשוי לזכות את המוטרד/ת בפיצוי בהתאם לחוק ולנסיבות המקרה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות