תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


התקנות הותקנו בהמשך לחוק למניעת הטרדה מינית. התקנות מפרטות, בין היתר:

  • כיצד על מעביד לטפל בתלונות על הטרדה מינית
  • כיצד על המעביד לפעול למניעת הטרדה מינית
  • כיצד צריך להיות בנוי תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים