הקדמה:

אסור לאיים על בוחר בכדי להשפיע על הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
אדם שאיים על בוחר צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספיסעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אוסר לאיים על בוחרים בכדי להשפיע על הצבעתם בבחירות לרשויות המקומיות.

 • אסור לאיים בגרימת נזק לבוחר, או לאדם אחר, כדי שהבוחר:
  • יצביע, או יימנע מלהצביע באופן כללי.
  • יצביע, או יימנע מלהצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת.
 • אסור לאיים על בוחר כי יפוטר מעבודתו, או לא יתקבל לעבודה, בכדי שהבוחר:
  • יימנע, או לא יימנע מלהצביע באופן כללי.
  • יצביע, או לא יצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת.
 • אסור לנסות לשכנע בוחר להצביע או להימנע מלהצביע, באופן כללי או עבור רשימה מסויימת, באמצעות השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, או התרת נדר.
 • אדם שאיים על בוחר כדי להשפיע על הצבעתו, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

חשוב לדעת

 • בוחר שקיבל איום בנוגע להצבעתו בבחירות, רשאי להגיש תלונה במשטרה נגד המאיים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים