אסור לשאול מבוטח או מועמד לביטוח אם עבר בדיקות גנטיות, ואסור לבקש ממנו תוצאות של בדיקות גנטיות או לעבור בדיקות גנטיות
אסור לעשות שימוש במידע גנטי או בסירוב למסור מידע גנטי כדי להשפיע על תנאי הביטוח (לסרב לבטח, להגדיל את הפרמיה וכיו"ב)
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה למפקחת על הביטוח

לחברת ביטוח ולסוכן ביטוח אסור לשאול מבוטח או מועמד לביטוח אם הוא עבר בדיקה גנטית.

  • בנוסף אסור לחברת הביטוח ולסוכן לבקש ממבוטח או ממועמד לביטוח תוצאות של בדיקה או גנטית ואסור להם לבקש ממנו לעבור בדיקה גנטית.
  • לחברת הביטוח ולסוכן ביטוח אסור לעשות שימוש במידע גנטי ידוע, או בסירוב של מבוטח למסור מידע גנטי, כדי להשפיע על תנאי הביטוח בדרך כלשהי.
דוגמה
  • אסור לחברה או לסוכן לסרב לבטח את המועמד רק בשל סירובו לעבור בדיקה גנטית.
  • אסור להתנות את הכיסוי הביטוחי או להרע את תנאי הביטוח במקרה שהמבוטח מסרב לעבור בדיקה גנטית (כגון: הגדלת ההשתתפות העצמית או הגדלת גובה הפרמיה שמשלם המבוטח)

מי זכאי?

  • כל מבוטח וכן כל מועמד לביטוח.
  • האיסור חל הן על חברת ביטוח והן על סוכן ביטוח.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תלונה אל המפקחת על הביטוח.

חשוב לדעת

  • הפרת הזכות הינה עבירה פלילית, אשר העונש בגינה הינו 5 שנות מאסר או קנס בסך 376,500 ₪.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים