אסור לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה למסור מידע גנטי או לעבור בדיקות גנטיות
אסור להפלות עובד או מועמד לעבודה בשל סירובו למסור מידע גנטי או לעבור בדיקות גנטיות
האיסור חל גם על מי שמעסיק בפועל עובדי קבלן
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 29 לחוק מידע גנטי


אסור למעסיק לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה מידע גנטי או לעבור בדיקה גנטית.

  • אם דרש מעסיק מעובד מידע גנטי או לעבור בדיקה גנטית, בניגוד להוראות החוק, אסור לו לפגוע בעובד מחמת סירובו למסור מידע גנטי או לערוך בדיקה גנטית לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה או פיטורים.
  • אסור למעסיק לעשות שימוש במידע גנטי או בתוצאה של בדיקה גנטית של עובד לכל מטרה, כולל לענין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה או פיטורים.
  • האיסור חל גם על מעסיקים בפועל של עובדי קבלן.
  • האיסור לא חל על מקומות עבודה שלגביהם קבע שר הבריאות כי מטעמי הגנה על בריאות העובד נחוצה בדיקה גנטית.

מי זכאי?

  • הזכות נתונה לכל עובד או דורש עבודה, כולל לעובדי קבלן ומועמד להיות עובד קבלן.
  • האיסור חל על כלל המעסיקים כולל מזמיני עבודה ומעסיקים בפועל של עובדי קבלן.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים