איסור על פליטת גזים מתנורים ביתיים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

פליטת גזים מתנורי הסקה ביתיים הפועלים על מזוט, לרשות הרבים או לרשותם של אחרים, אסורה על-פי החוק

פליטת גזים כתוצאה משריפה במבערים של תנורי הסקה ביתיים הפועלים על מזוט, נחשבת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

מי זכאי?

  • כל אדם בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת רכזי פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה.
  • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
  • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים