הקדמה:

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי מעסיק אינו רשאי לשקול פיטורי עובדת בשל העובדה שלא סיפרה על הריונה במהלך ראיון הקבלה לעבודה
לעובדת שפוטרה משום שלא סיפרה על הריונה במהלך ראיון קבלתה לעבודה נפסקו פיצויים בסך 20,000 ש"ח

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה, ת"א
מס' תיק:
עב 3662/05
תאריך:
03/05/2007
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

העובדות

  • אישה שהתקבלה לעבודה כמזכירה, לא סיפרה למעסיק על היותה בהריון במהלך ראיון הקבלה לעבודה, אלא הודיעה לו על כך 4 חודשים לאחר תחילת עבודתה. זמן קצר לאחר שהודיעה על הריונה, העובדת פוטרה מהחברה.
  • העובדת תבעה את החברה ואת בעליה וטענה שפוטרה בשל היותה בהריון, סיבה האסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
  • המעסיק טען שסיבת הפיטורים אינה ההריון עצמו, אלא העובדה שהעובדת הסתירה ממנו את המידע, ובכך נפגמה אמינותה בעיניו. עקב כך ובשל גורמים נוספים הקשורים בתפקודה, החליט לפטרה.

החלטת בית הדין

  • בית המשפט קבע שעצם הריונה של העובדת, או העובדה שלא סיפרה על הריונה במהלך קבלתה לעבודה, לא יכולים להוות שיקול האם לפטר אותה או לא, גם אם קיימים שיקולים נוספים לכך. נקבע כי המעסיק נהג בחוסר תום לב כשהחליט לפטרה, בין היתר בשל העובדה שלא סיפרה על הריונה מוקדם יותר.
  • לעובדת נפסקו פיצויים בסך 20,000 ש"ח, בתוספת הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.

משמעות

  • אישה לא מחוייבת לספר על הריונה בעת הליך קבלה לעבודה.
  • הריון של עובדת או העובדה שלא סיפרה על ההריון בעת קבלתה לעבודה אינם יכולים להוות שיקול במערכת השיקולים של השארתה בעבודה או פיטוריה.
  • אפליית אישה על רקע הריונה, או בשל העובדה שלא דיווחה על ההריון במהלך קבלתה לעבודה, מהווה הפרה של החוק.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.