הקדמה:

חוק עבודת נשים קובע הגבלות וכללים שונים לגבי העסקת נשים בהריון
בהתאם לכך, כל עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההריון
עובדת החשופה בעבודתה לחומרים מסוכנים או לדרגות מסוימות של חום או של קרינה מייננת, תודיע למעסיק על הריונה סמוך למועד שבו נודע לה על ההריון על-מנת שתוגבל עבודתה
ראו סעיף 10(א) לחוק עבודת נשים


חוק עבודת נשים קובע הגבלות וכללים שונים לגבי העסקת נשים בהריון.

 • בהתאם לחוק, כל עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההריון.
 • לאחר מסירת ההודעה, המעסיק מחויב להעסיק את העובדת בהתאם להגבלות שנקבעו לגבי עבודתה בשעות נוספות, בימי המנוחה השבועית ובמשמרות לילה.
 • עובדת החשופה בעבודתה למנת חשיפה של קרינה מייננת העולה על 5 מיליסיברט לשנה, תודיע למעסיק על הריונה סמוך ככל האפשר למועד שבו נודע לה על ההריון.
 • עובדת החשופה בעבודתה לחומרים מסוכנים או למקור חום שעשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, מחויבת להודיע למעסיק על הריונה בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על ההריון.
 • לפרטים נוספים, ראו הגבלת עבודה בהריון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל עובדת הנמצאת בהריון, החל מהחודש החמישי ואילך.
 • נשים הנמצאות בהכשרה מקצועית ועובדות בהריון במקומות עבודה שתיתכן בהם חשיפה המסכנת את בריאותן.

שלבי ההליך

 • עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה.
 • עובדות או נשים הנמצאות בהכשרה מקצועית במקומות עבודה שתיתכן בהם חשיפה המסכנת את בריאותן יודיעו למעסיק על הריונן סמוך למועד שבו נודע להן על ההריון.
 • לאחר מסירת ההודעה על-ידי העובדת, או אם נודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת, זכאית העובדת באופן אוטומטי לזכויות שונות. למידע נוסף ראו הגבלת עבודה בהריון.
 • עובדת שהזכאות נשללה ממנה על-ידי המעסיק, רשאית להגיש תלונה נגדו ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים