חוק עבודת נשים קובע הגבלות וכללים שונים לגבי העסקת נשים בהיריון
בהתאם לכך, כל עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההיריון
עובדת החשופה בעבודתה לחומרים מסוכנים או לדרגות מסוימות של חום או של קרינה מייננת, תודיע למעסיק על הריונה סמוך למועד שבו נודע לה על ההיריון כדי שתוגבל עבודתה


חוק עבודת נשים קובע הגבלות וכללים שונים לגבי העסקת נשים בהיריון.

 • בהתאם לחוק, כל עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההיריון.
 • לאחר מסירת ההודעה, המעסיק מחויב להעסיק את העובדת בהתאם להגבלות שנקבעו לגבי עבודתה בשעות נוספות, בימי המנוחה השבועית ובמשמרות לילה.
 • עובדת החשופה בעבודתה למנת חשיפה של קרינה מייננת העולה על 5 מיליסיברט לשנה, תודיע למעסיק על הריונה סמוך ככל האפשר למועד שבו נודע לה על ההיריון.
 • עובדת החשופה בעבודתה לחומרים מסוכנים או למקור חום שעשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, מחויבת להודיע למעסיק על הריונה בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על ההיריון.
 • לפרטים נוספים, ראו הגבלת עבודה בהיריון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל עובדת הנמצאת בהיריון, החל מהחודש החמישי ואילך.
 • נשים הנמצאות בהכשרה מקצועית ועובדות בהיריון במקומות עבודה שתיתכן בהם חשיפה המסכנת את בריאותן.

שלבי ההליך

 • עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה.
 • עובדות או נשים הנמצאות בהכשרה מקצועית במקומות עבודה שתיתכן בהם חשיפה המסכנת את בריאותן יודיעו למעסיק על הריונן סמוך למועד שבו נודע להן על ההיריון.
 • לאחר מסירת ההודעה על-ידי העובדת, או אם נודע למעסיק על ההיריון בדרך אחרת, זכאית העובדת באופן אוטומטי לזכויות שונות. למידע נוסף ראו הגבלת עבודה בהיריון.
 • עובדת שהזכאות נשללה ממנה על-ידי המעסיק, רשאית להגיש תלונה נגדו ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים