הקדמה:

אישור יהדות נדרש מכל מי שנרשם לנישואין בישראל כאשר אין בידו תעודת נישואין או כתובה של הוריו מהרבנות בארץ


  • אישור יהדות נדרש מכל מי שנרשם לנישואין בישראל כאשר אין בידו תעודת נישואין או כתובה של הוריו מהרבנות בארץ.
  • לעיתים כתובה אורתודוקסית או מכתב החתומים בידי רב אורתודוקסי מחו"ל יספיקו כדי לאשר יהדות, תלוי בארץ המוצא של המבקש.
  • במקרה שאין מסמך מוכר המאשר יהדות, יידרש האדם להוכיח את יהדותו באמצעות מסמכים בהליך בירור יהדות, אשר מתבצע בבית דין רבני אזורי.

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות עתים.