אדם העובר גיור ממלכתי בישראל זכאי למימון ההליך על-ידי המדינה
קיימים אפיקי גיור אחרים המוכרים בישראל אך שאינם ממומנים על-ידי המדינה
למידע נוסף ראו מידע למתגייר באתר משרד ראש הממשלה

מדינת ישראל מממנת הליך גיור ממלכתי.

  • קיימים הליכי גיור אחרים (למשל בתי דין פרטיים לגיור בארץ או בחו"ל) אך הם אינם ממומנים על-ידי המדינה.

מי זכאי?

  • אזרחים ותושבי קבע (בעלי רישיון לישיבת קבע בישראל) המתחילים הליך גיור ממלכתי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות ניתנת בעת ההרשמה לאולפן הגיור.
  • למידע על התהליך ראו מידע למתגייר באתר משרד ראש הממשלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע עתים.