בית המשפט קבע שאי אפשר לאסור על אסיר לצאת לחופשה כדי להשתתף בחתונת אחיו, רק מהסיבה שמדובר בנישואי ביגמיה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רע"ב 5766/13
תאריך:22.08.2013
קישור:לקריאת פסק הדין

עובדות המקרה

 • אסיר ביקש לצאת לחופשה של מספר שעות מבית הסוהר כדי להשתתף בחתונת אחיו.
 • שירות בתי הסוהר סירב לאשר את החופשה בנימוק שמדובר בחתונה שנייה של אותו אח (שבעת חתונתו כבר נשוי לאישה אחרת) וזאת תוך הפרת החוק שאוסר על נישואי ביגמיה.
 • לטענת שב״ס, החלטה לאשר את יציאת האסיר לחתונה פוגעת באינטרס הציבורי למנוע נישואי ביגמיה.
 • האסיר הגיש עתירה מינהלית נגד ההחלטה שלא לשחררו לחתונה.
 • בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת האסיר והורה על שחרורו לצורך השתתפותו בחתונת אחיו.
 • שב״ס הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
 • בית המשפט העליון דחה את הבקשה של שב"ס, וקבע כי גם אם החתונה המתוכננת מהווה הפרה לכאורה של החוק שאוסר על נישואי ביגמיה, ספק אם השתתפותו של האסיר בחתונת אחיו (להבדיל מהשתתפותו של אסיר בחתונתו שלו עצמו המהווה חתונה שנייה) היא זו שתגרום לפגיעה בלתי סבירה באינטרס הציבורי.

משמעות

 • העובדה שמדובר בנישואי ביגמיה לא יכולה להוות נימוק לשלילת יציאתו של אסיר לחופשה לצורך השתתפות בחתונת אחיו.
 • חשוב להדגיש כי לאסיר אין זכות אוטומטית לקבל חופשה לרגל נישואי אחיו. חופשה כזו היא טובת הנאה שגורמי שב"ס רשאים (אך לא חייבים) להעניק לאסיר. עם זאת, כשמסרבים להעניק את החופשה, יש לנמק את הסירוב באופן ענייני.
 • הנימוק שמדובר בנישואי ביגמיה לא יכול להוות נימוק ענייני לסירוב לחופשה, ולכן אם אין סיבה אחרת שלא להעניק לאסיר את החופשה, יש לאשר לו אותה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.