אדם יכול להתמנות כאפוטרופוס של ילדיו הביולוגיים של בן זוגו גם במקרה של בני זוג מאותו מין
לצורך כך יש לבקש צו אפוטרופסות מבית המשפט
צו האפוטרופסות מקנה לאפוטרופוס מעמד של הורה כלפי הילד, אך הוא אינו מקנה את האפשרות להירשם כהורה של הילד במרשם האוכלוסין


אדם יכול להתמנות כאפוטרופוס של ילדיו הביולוגיים של בן זוגו גם במקרה של בני זוג מאותו מין.

 • לצורך כך יש לבקש מבית המשפט צו אפוטרופסות.
 • העובדה שמדובר בזוג מאותו מין כשלעצמה לא תהווה עילה לסירוב לבקשה.
 • צו האפוטרופסות מקנה לאפוטרופוס מעמד של הורה כלפי הילד, אך הוא אינו מקנה את האפשרות להירשם כהורה של הילד במרשם האוכלוסין.
 • הצו לא יינתן אם לילד יש שני הורים ביולוגים כשירים, גם אם הדבר הוסדר בהסכם של הורות בשלישייה

מי זכאי?

 • בן זוג או בת זוג של הורה ביולוגי של הילד.
דוגמה
 • בת זוג של אישה שהביאה ילד לעולם מתרומת זרע.
 • בן זוג של גבר שהביא ילד לעולם באמצעות פונדקאות חו"ל
 • בן או בת זוג של גבר או אישה, שהביאו לעולם ילד בהורות משותפת עם אדם אחר (שאינו בן/בת זוגם).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש צו אפוטרופסות.
 • ממומלץ לפנות לייעוץ משפטי על-ידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • מי שניתן לו צו אפוטרופסות, יהיה אחראי על הילד כמו הוריו הביולוגים. הוא יוכל לקבל סמכויות הקשורות לילד בהיבט החינוכי (כגון השתתפות באסיפות הורים בבית הספר) ולקבל החלטות רפואיות דחופות.
 • עם זאת, צו אפוטרופסות לא מקנה למי שקיבל אותו זכות להירשם במרשם האוכלוסין כהורה של הילד.
 • במקרה שאין הורה נוכח נוסף, דרך חלופית להסדיר את מעמד בו או בת הזוג של ההורה הביולוגי היא לבקש מבית המשפט צו הורות פסיקתי, שעל פיו בן או בת הזוג יהיו הורי הילד ויכולים להירשם ככאלה במרשם האוכולוסין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין