הקדמה:

אין מניעה עקרונית לאפשר לאדם להתמנות כאפוטרופוס על ילדיו של בן זוגו מאותו המין
העקרון המנחה בבקשה לאפוטרופוסות הוא טובת הילד

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
מס' תיק:
תמ"ש 50/97א'
תאריך:
1997

בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן קיבל את בקשתן של בנות זוג מאותו מין למנות כל אחת מהן לאפוטרופא על ילדיה הביולגיים של בת הזוג האחרת, אשר נולדו מתרומות זרע אנונימיות.

בנות הזוג מקיימות אורח חיים משותף, ובמסגרת זו מגדלות את ילדיהן, אשר נושאים את שמות המשפחה של שתיהן. תסקיר שהוגש לבית המשפט העיד כי משפחתן של השתיים מתנהלת כמשפחה נורמטיבית לכל דבר, והתרשמותה של פקידת הסעד היא כי לילדים קשר קרוב לכל אחת מהנשים, ונראה כי שתיהן יחד מספקות את צרכיהם הפיזיים והרגשיים של הקטינים תוך אחריות משותפת. לדעת פקידת הסעד, בקשתן של המבקשות להתמנות כאפוטרופסיות אחת לילדי רעותה, הינה סבירה ומתבקשת מאורח חייהן בפועל.

מאחר ששלושת הקטינים נולדו מתרומת זרע אנונימית, לא קיימת ממילא דמות אב לקטינים, ועובדה זו הופכת את האם "השניה" לדמות הקרובה ביותר והמתאימה ביותר לאפוטרופסות.

משמעות

  • מי שמקיים אורח חיים משותף עם בן זוג (או בת זוג) מאותו מין, ובמסגרת זו מגדל/ת יחד את ילדיו של אחד מהם או של שניהם, יכול/ה להתמנות כאפוטרופוס על ילדיו/ה של בן/בת זוגו/ה, אם ישתכנע בית המשפט כי הדבר הוא לטובת הילד.
  • העובדה שמדובר בזוג מאותו מין כשלעצמה לא תהווה עילה לסירוב לבקשה.

חשוב לדעת

  • בשנים האחרונות החלו בתי המשפט לענייני משפחה להכיר במקרים מסוימים בהורות של בן הזוג שאינו ההורה הביולוגי כלפי הילד של בן זוגו גם ללא צורך בהליך אפוטרופוסות וגם ללא צורך באימוץ, אלא באמצעות פסק דין הצהרתי. למידע נוסף ראו הכרה בהורות של אדם על הילד הביולוגי של בן הזוג מאותו מין ללא צורך בהליך אימוץ.
  • דיון בבית המשפט בעניין אפוטרופסות יתנהל בדלתיים סגורות אלא אם בית המשפט החליט אחרת. למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בענייני להט"ב.
  • כאשר יש לילדים שני הורים ביולוגיים נוכחים ומתפקדים, לא יוכר בן/בת הזוג של אחד ההורים הביולוגיים כהורה נוסף לילדים, ולא ימונה כאפוטרופוס עבורם. לקריאת פסק דין בסוגייה זו ראו כאן.

חקיקה ונהלים