אין מניעה עקרונית לאפשר לאדם להתמנות כאפוטרופוס על ילדיו של בן זוגו מאותו המין
העקרון המנחה בבקשה לאפוטרופוסות הוא טובת הילד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
שם התיק:תמ"ש 50/97א'
תאריך:1997
קישור:לקריאת ההחלטה

בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן קיבל את בקשתן של בנות זוג מאותו מין למנות כל אחת מהן לאפוטרופא על ילדיה הביולגיים של בת הזוג האחרת, אשר נולדו מתרומות זרע אנונימיות.

בנות הזוג מקיימות אורח חיים משותף, ובמסגרת זו מגדלות את ילדיהן, אשר נושאים את שמות המשפחה של שתיהן. תסקיר שהוגש לבית המשפט העיד כי משפחתן של השתיים מתנהלת כמשפחה נורמטיבית לכל דבר, והתרשמותה של פקידת הסעד היא כי לילדים קשר קרוב לכל אחת מהנשים, ונראה כי שתיהן יחד מספקות את צרכיהם הפיזיים והרגשיים של הקטינים תוך אחריות משותפת. לדעת פקידת הסעד, בקשתן של המבקשות להתמנות כאפוטרופסיות אחת לילדי רעותה, הינה סבירה ומתבקשת מאורח חייהן בפועל.

מאחר ששלושת הקטינים נולדו מתרומת זרע אנונימית, לא קיימת ממילא דמות אב לקטינים, ועובדה זו הופכת את האם "השנייה" לדמות הקרובה ביותר והמתאימה ביותר לאפוטרופסות.

משמעות

  • מי שמקיים אורח חיים משותף עם בן זוג (או בת זוג) מאותו מין, ובמסגרת זו מגדל/ת יחד את ילדיו של אחד מהם או של שניהם, יכול/ה להתמנות כאפוטרופוס על ילדיו/ה של בן/בת זוגו/ה, אם ישתכנע בית המשפט כי הדבר הוא לטובת הילד.
  • העובדה שמדובר בזוג מאותו מין כשלעצמה לא תהווה עילה לסירוב לבקשה.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים