הקדמה:

כאשר התוצאה של בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV היא חיובית, מועברת דגימת הדם למרכז הארצי לאימות איידס לצורך אימות התוצאה ואבחנת הנגיף הספציפי
לא ניתן לבצע בדיקה זו באופן אנונימי

בדיקת אימות או בדיקת אבחנה לנגיף ה- HIV היא תהליך שנועד לאמת את הימצאותו של הנגיף בדגימת דם שנמצאה חיובית.

  • בכל מקרה שבו תוצאה בבדיקה לגילוי נגיף ה-HIV חיובית, מתבקש הנבדק לבצע בדיקה חוזרת.
  • אם התוצאה של הבדיקה השניה נמצאת חיובית, נשלחת דגימת הדם אל המרכז הארצי לאימות איידס (מרכז ארצי יחיד הפועל במסגרת המעבדה המרכזית לנגיפים בביה"ח ע"ש שיבא, תל-השומר) לצורך אימות נוכחות נגיף ה-HIV באמצעות שיטת Western Blot. בדיקה זו יודעת לזהות את פרופיל הנוגדנים הספציפי ל-HIV בדם הנבדק.
  • לא ניתן לבצע בדיקה זו באופן אנונימי.

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.