שמירה על סודיות רפואית של חולה איידס או נשא HIV (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל מטפל חייב לשמור על הסודיות הרפואית של מטופליו, ובכלל זה מטופלים נשאי HIV או חולי איידס
הפגיעה בסודיות הרפואית מתאפשרת אך ורק אם חולה איידס או נשא HIV אינו מיידע את בן/בת זוגו או מקיים יחסי מין לא מוגנים, ורק באישור וועדת האתיקה הארצית ל-HIV
במקרים החריגים שבהם מותר לפגוע בזכות זו, על הרופא לפנות לוועדת האתיקה הארצית ל-HIV על מנת לקבל את אישורה לגילוי המידע הרפואי לבן/בת הזוג או לכל פעולה אחרת של מניעת הרחבת מעגלי ההדבקה
למידע נוסף ראו חוק זכויות החולה

חולה איידס או נשא HIV זכאי לשמירה על סודיות רפואית בנוגע לכל פרטיו ומצבו הרפואי.

 • ניתן לפגוע בזכות זו אך ורק אם ידוע למנהל מרפאת איידס, רופא מחוזי או נפתי של משרד הבריאות (או לממלאי מקומם) או לרופא המטפל באדם שלא במסגרת מרכז איידס, כי אדם שהוא נשא HIV או חולה איידס פועל באחת משתי הדרכים הבאות:
  • בוחר שלא ליידע את בן/בת זוגו הקבוע/ה כי הוא נשא או חולה;
  • מקיים יחסי מין לא מוגנים עם בני זוג מזדמנים ללא הגנה.

מי זכאי?

 • חולה איידס או נשא HIV.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי (כל מטפל חייב לשמור על סודיות הרפואית של המטופל).

תהליך להפרת הסודיות הרפואית בהתקיים החריגים לשמירה על הסודיות

 • במקרים החריגים שבהם מותר להפר את הסודיות הרפואית (אם המטופל בוחר שלא ליידע את בן/בת זוגו הקבוע/ה כי הוא נשא או חולה או מקיים יחסי מין לא מוגנים עם בני זוג מזדמנים ללא הגנה) יינקט ההליך הבא:
  1. על הרופא לפנות לוועדת האתיקה הארצית ל-HIV באמצעות המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות.
  2. ועדת האתיקה רשאית לתת לרופא את אישורה לגילוי המידע הרפואי לבן/בת הזוג או לנקיטת כל פעולה אחרת של מניעת הרחבת מעגלי ההדבקה.
  3. ההודעה לבן הזוג תלווה בהסבר מתאים על דרכי ההדבקה, אמצעי ההגנה שיש לנקוט וחשיבות בדיקות לגילוי הנגיף.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.