כל מטפל חייב לשמור על הסודיות הרפואית של מטופליו, כולל מטופלים שחיים עם HIV או איידס
הפגיעה בסודיות הרפואית תתאפשר רק אם האדם שחי עם HIV או איידס לא מיידע את בן/בת זוגו או מקיים יחסי מין לא מוגנים, ורק באישור ועדה מיוחדת (פירוט בהמשך)
במקרים החריגים שבהם מותר לפגוע בזכות זו, הרופא נדרש לפנות לוועדה המיוחדת כדי לקבל את אישורה לגילוי המידע הרפואי לבן/בת הזוג או לכל פעולה אחרת של מניעת הרחבת מעגלי ההדבקה
במקרים מסוימים מטופל לא יהיה חייב לספר לשותף מיני שהוא חי עם HIV
למידע נוסף ראו חוק זכויות החולה


אדם שחי עם HIV או איידס, זכאי לשמירה על סודיות רפואית בנוגע לכל פרטיו ומצבו הרפואי.

 • ניתן לפגוע בזכות זו אך ורק אם ידוע למנהל מרפאת האיידס, רופא מחוזי או נפתי של משרד הבריאות (או לממלאי מקומם) או לרופא המטפל באדם שלא במסגרת מרכז האיידס, כי אדם שחי עם HIV או איידס, פועל באחת משתי הדרכים הבאות:
  • בוחר שלא ליידע את בן/בת זוגו הקבוע/ה כי הוא חי עם HIV או איידס.
  • מקיים יחסי מין לא מוגנים עם בני זוג מזדמנים ללא הגנה.
 • בתנאים מסוימים, המפורטים בהמשך, לא תחול על מטופל חובה ליידע שותף מיני בדבר היותו אדם שחי עם HIV.

מי זכאי?

 • כל אדם שחי עם HIV או איידס.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי (כל מטפל חייב לשמור על סודיות הרפואית של המטופל).

תהליך להפרת הסודיות הרפואית בהתקיים החריגים לשמירה על הסודיות

 • במקרים החריגים שבהם מותר להפר את הסודיות הרפואית (אם המטופל בוחר שלא ליידע את בן/בת זוגו הקבוע/ה כי הוא נשא HIV או חולה איידס או מקיים יחסי מין לא מוגנים עם בני זוג מזדמנים ללא הגנה) יינקט ההליך הבא:
  1. על הרופא לפנות לוועדת האתיקה הארצית ל-HIV באמצעות המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות.
  2. ועדת האתיקה רשאית לתת לרופא אישור לגילוי המידע הרפואי לבן/בת הזוג או לנקיטת כל פעולה אחרת של מניעת הרחבת מעגלי ההדבקה.
  3. ההודעה לבן/בת הזוג תלווה בהסבר מתאים על דרכי ההדבקה, אמצעי ההגנה שיש לנקוט וחשיבות בדיקות לגילוי הנגיף.

אי חובת יידוע שותף מיני

 • בהתאם לחוזר חטיבת הרפואה מיום 11.11.2021, מטופל שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים, לא יידרש ליידע שותף מיני בדבר היותו אדם שחי עם HIV:
  1. נמצאה אצלו רמת עומס נגיפי מתחת לסף המדידה לפחות פעמיים ברצף ובהפרש של שלושה חודשים לפחות בין שתי הבדיקות.
  2. נמצא בקשר רציף עם המרפאה ונוטל טיפול באופן סדיר.
  3. הרופא המטפל קבע, בהתאם לשיקול דעתו הרפואי, שהמטופל נמצא במצב של "Undetectable" (מתחת לסף הגילוי) ובהסתמך על כך אישר אי שימוש בקונדום ואי יידוע שותף מיני.
שימו לב
 • על המטופל מוטלת אחריות במקרה של הדבקה שאירעה עקב התרשלותו (כגון: הפסקת נטילת התרופות) או הדבקה מכוונת.
 • אם המטופל לא יגיע למעקב רפואי בתקופה שעולה על חצי שנה או שבבדיקות השגרתיות נמצא עומס נגיפי גבוה מסף הגילוי, המטופל יעבור למצב שמעיד על סכנת הדבקה ועל הגורמים הרפואיים להודיע לו כי הוא נמצא בסיכון להעברת הנגיף.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.