הקדמה:

בית המשפט ממנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו כמתאים ביותר למלא את התפקיד לטובת האדם
מטרת האפוטרופסות היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם

החוק קובע כי על בית המשפט למנות כאפוטרופוס את מי שנראה לו המתאים ביותר, בנסיבות העניין, לטובת האדם שעבורו מתבקש המינוי. המטרה היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם.

  • בית המשפט רשאי למנות כמה אפוטרופסים לאותו אדם, אם ראה בכך צורך לשם שמירת טובתו. כך, למשל, בן זוג או הורה יכול לשמש כאפוטרופוס לאדם יחד עם עורך דין.
  • בקשתו של אדם למינוי אפוטרופוס מסויים עבורו, אינה מחייבת את בית המשפט. אם בית המשפט סבור כי נמצא אדם מתאים יותר לשמש בתפקיד האפוטרופוס, הוא ימנה אותו ולא את האדם שביקש האדם עבורו ימונה האפוטרופוס.
  • כדי לשמור על טובת האדם, בכל הליך של מינוי אפוטרופוס רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע מהי דעתם של קרובי האדם לגבי המינוי.
  • בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107* דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: 6763*

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​ האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים


חקיקה ונהלים

תודות