הקדמה:

בית המשפט ממנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו כמתאים ביותר למלא את התפקיד לטובת האדם
מטרת האפוטרופסות היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם

החוק קובע כי על בית המשפט למנות כאפוטרופוס את מי שנראה לו המתאים ביותר, בנסיבות העניין, לטובת האדם שעבורו מתבקש המינוי. המטרה היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם.

  • בית המשפט רשאי למנות כמה אפוטרופסים לאותו אדם, אם ראה בכך צורך לשם שמירת טובתו. כך, למשל, בן זוג או הורה יכול לשמש כאפוטרופוס לאדם יחד עם עורך דין.
  • בקשתו של אדם למינוי אפוטרופוס מסויים עבורו, אינה מחייבת את בית המשפט. אם בית המשפט סבור כי נמצא אדם מתאים יותר לשמש בתפקיד האפוטרופוס, הוא ימנה אותו ולא את האדם שביקש האדם עבורו ימונה האפוטרופוס.
  • כדי לשמור על טובת האדם, בכל הליך של מינוי אפוטרופוס רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע מהי דעתם של קרובי האדם לגבי המינוי.
  • בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות