בית המשפט ממנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו כמתאים ביותר למלא את התפקיד לטובת האדם
מטרת האפוטרופסות היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם
סרטון הסבר מטעם משרד המשפטים בנושא זכויות אדם שמונה לו אפוטרופוס

החוק קובע שבית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו המתאים ביותר, בנסיבות העניין, לטובת האדם שעבורו מתבקש המינוי. המטרה היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם.

  • בית המשפט רשאי למנות כמה אפוטרופסים לאותו אדם, אם ראה בכך צורך לשם שמירת טובתו. כך, למשל, בן זוג או הורה יכול לשמש כאפוטרופוס לאדם יחד עם עורך דין.
  • בקשתו של אדם למינוי אפוטרופוס מסויים עבורו, לא מחייבת את בית המשפט. אם בית המשפט סבור שנמצא אדם מתאים יותר לשמש בתפקיד האפוטרופוס הוא ימנה אותו ולא את האדם שביקש האדם עבורו ימונה האפוטרופוס.
  • כדי לשמור על טובת האדם, בכל הליך של מינוי אפוטרופוס רשאי בית המשפט, גם מיוזמתו, לשמוע מהי דעתם של קרובי האדם לגבי המינוי.
  • בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות