תרומת דם במגן דוד אדום מזכה את התורם ובני משפחתו הקרובה בביטוח דם אישי אזרחי למשך שנה
הביטוח מזכה את המבוטחים בתרומת דם בכמות הנדרשת במקרה הצורך, מבלי שהמבוטחים יצטרכו לפעול בעצמם לאיתור תורמי דם מתאימים
הביטוח אינו מקנה קדימות במתן תרומת דם ואינו כולל תרומת דם מיוחדת הנדרשת לניתוחי לב
בפועל, מנות דם ניתנות למטופלים לפי הצורך הרפואי גם אם אין להם ביטוח דם
לפרטים ראו אתר מגן דוד אדום
שימו לב
מטופל שזקוק למנות דם לצורך טיפולו הרפואי מקבל אותן, לפי הצורך הרפואי, גם אם אין לו ביטוח דם במד"א.

מי שתרם דם במגן דוד אדום (מד"א) (לרבות בנקי דם, תחנות או בתי חולים הקשורים למגן דוד אדום), זכאי לביטוח דם אישי-אזרחי.

 • משמעות הביטוח היא כי במקרה הצורך, וכל עוד הביטוח בתוקף, המבוטחים יהיו זכאים לקבל כל כמות של תרומה דם ורכיביה בכל בית חולים, באמצעות הסדר עם מד"א, מבלי שהם יצטרכו בעצמם לאתר תורמים מתאימים.
 • הביטוח ניתן לשנה, כאשר תחילתו חודשיים לאחר מועד התרומה, וחידושו מותנה במתן תרומת דם נוספת.
שימו לב
 • הביטוח אינו מקנה זכות קדימה למבוטח בקבלת דם.
 • הביטוח אינו כולל מנות דם מיוחדות הנדרשות לניתוחי לב.

מי זכאי?

 • כל אדם התורם מיוזמתו מנת-דם בבנקי הדם של מד"א, תחנות מד"א או בבתי חולים הקשורים למד"א.
 • הביטוח ניתן לתורם עצמו, לבן/בת זוגו, לילדיו עד גיל 18 ולהוריו ולהורי בן/בת הזוג.
 • במקרה של תורם רווק, הביטוח יינתן לתורם עצמו, להוריו וכן לאחיו ואחיותיו הקטינים.
 • תרומת דם במסגרת מבצע התרמה המונית ברחוב או לפי בקשת שירותי הדם מקנה ביטוח מיידי, ללא צורך להמתין חודשיים.
 • לרשימת הקריטריונים המלאה למתן תרומת דם ראו באתר מגן דוד אדום.

זכאים מיוחדים

 • תורם שלזכותו 10 תרומות רצופות והגיע לגיל 65, הוא ובן/בת זוגו יהיו זכאים להמשך הביטוח למשך כל ימי חייהם.
 • תורם שלזכותו ה 10 תרומות רצופות, אשר אינו יכול להמשיך ולתרום מסיבות רפואיות ואין בני משפחה שיכולים לתרום עבורו, יבוטח לכל חייו. אם התורם נפטר ובן/בת זוגו אינם מסוגלים לבטח עצמם מבחינה רפואית, הם יהיו מבוטחים למשך כל ימי חייהם.
 • תורמים אשר אינם יכולים להמשיך ולתרום דם בשל מגבלות רפואיות המפורטות בפרק ב' לשאלון תורם דם, עשויים להיות זכאים להמשך תחולת הביטוח.

תהליך מימוש הזכות

 • הביטוח ניתן לזכאים באופן אוטומטי.
 • לצורך מימוש הביטוח וקבלת תרומה במקרה הצורך, יש להנפיק שוברים הניתנים על ידי תחנות מד"א ובבנקי הדם של מד"א.
 • לצורך הנפקת השובר יש לפנות לעמדת מד"א ולהציג את המסמכים הבאים:
  1. תעודת תורם דם בתוקף שניתנת על ידי מד"א.
  2. תעודת זהות של התורם.
  3. תעודת המעידה על קרבה משפחתית בין התורם לבין לנזקק, המזכה את הנזקק בביטוח.
  4. אישור בית החולים על הצורך במנות דם.

חשוב לדעת

 • הביטוח אינו מקנה זכות קדימה למבוטחים בקבלת דם.
 • הביטוח אינו כולל מנות דם מיוחדות הנדרשות לניתוחי לב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים