מגן דוד אדום בישראל הוא ארגון ההצלה הלאומי המוכר על ידי החוק בישראל, מראשית הקמת המדינה.
מטרות הארגון:

 • להוות שירות עזר לכוחות הרפואה של צה"ל בעת מלחמה, ולהתכונן לכך בזמן שלום
 • לספק שירותי עזרה ראשונה לטובת כלל התושבים
 • לספק שירותי אגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם לטובת כלל התושבים
 • להדריך בתחומי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה, טרם האשפוז
 • לקיים מערך מתנדבים שיוכשרו להגשת עזרה ראשונה וסעד חיים בסיסי ומתקדם
 • להסיע חולים ויולדות
 • להסיע רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואיים
 • לפנות נפגעי תאונות, פצועים, הרוגים ונפטרים

פרטים

אתר:לאתר
טלפון:101
שנת הקמה:1915

תפקידי הארגון בזמן שלום

 • הגשת סעד חיים בסיסי לפצועים ולחולים
 • פינוי באמבולנסים לבתי חולים
 • הפעלת אמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ, להגשת סעד חיים מתקדם במצבי חירום רפואיים, כולל טיפולי החייאה
 • הפעלת כוחות רפואיים בקנה מידה גדול בעת אירוע רב-נפגעים
 • הכשרת צוותי מד"א, עובדים ומתנדבים
 • הדרכת הציבור בהגשת עזרה ראשונה ובהחייאה בסיסית
 • ארגון התרמות דם, בדיקת המנות וסיווגן, הכנת מרכיבי דם ופלסמה, החזקת עתודות דם ומרכיביו לעת חירום ואספקתם לבתי חולים
 • אחסנת מערך ציוד רפואי כמו גם ציוד רפואי משקי לפעילות שוטפת
 • היערכות לאירוע רב-נפגעים ולשעת חירום
 • השתתפות בתרגילים משולבים עם צה"ל, משטרת ישראל וארגוני חירום אחרים
 • הכשרת צוותי מד"א ובעלי תפקידים במד"א במקצועות פרא-רפואיים מתקדמים, כולל קורס פראמדיק
 • מילוי תפקידים של אגודת צלב אדום לאומי בישראל

תפקידי הארגון בשעת חירום

 • מילוי כל התפקידים של שעת הרגיעה
 • שימוש ככח עזר רפואי לצה"ל, תוך כדי היערכות למתן טיפול רפואי דחוף, טרום-אשפוזי כמו גם היערכות להצלת חיים
 • פינוי נפגעים עקב פגיעה באוכלוסייה האזרחית
 • סיוע לרשות האשפוז העליונה לשעת חירום בהעברת חולים מבתי חולים לבתיהם, או בויסות בין בתי חולים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם