מפעילים של מעונות יום ומשפחתונים מחוייבים לבטח את הפעוטות השוהים במסגרת בפוליסת ביטוח תאונות אישיות
הביטוח יכסה את שעות השהייה במעון או במשפחתון, ההגעה אליו והחזרה ממנו
בשנות הלימודים תשפ"ג - תשפ"ה ניתן לגבות מההורים דמי ביטוח בסכום של עד 69 ₪
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


מפעילים של מעונות יום ומשפחתונים מחויבים לבטח את הפעוטות השוהים במסגרת בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.

 • במעונות יום הגורם שמפעיל את המעון מחויב לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.
 • במשפחתונים הילדים יבוטחו על-ידי אחד מהבאים: הגורם המפעיל, הרשות המקומית או הזכיין.

מי זכאי?

 • ילדים השוהים במעונות יום או משפחתונים

היקף הכיסוי הביטוחי

 • הביטוח יכסה את שעות השהייה במעון או במשפחתון, ההגעה אליו והחזרה ממנו.
 • כמו כן, הביטוח יכסה פעילות מחוץ למעון או למשפחתון שנעשית בפיקוח והשגחה של הנהלת המעון או המשפחתון.
 • גבול האחריות בפוליסה לא יפחת מהסכומים הבאים:
  • למקרה של מוות - 135,000 ₪
  • למקרה של נכות - 300,000 ₪
  • להוצאות רפואיות במקרה חירום, שאינן מכוסות על-ידי קופת חולים, כולל שירותי אמבולנס - 5,000 ₪

תשלום עבור הביטוח

 • הגוף המפעיל רשאי לגבות מההורים תשלום עבור דמי הביטוח.
 • התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בשנים תשפ"ג - תשפ"ה הוא בגובה 69 ₪.
 • הסכום יצורף לתשלום החודשי הראשון למעון או למשפחתון.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למעון או למשפחתון.

הגשת תביעה במקרה תאונה

 • במעונות או משפחתונים המופעלים על-ידי הרשויות המקומיות - הילדים מבוטחים בפוליסת ביטוח לתלמידים מטעם החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי.
  • לסיוע בהגשת התביעה ובירור ראשוני על הזכאות בהתאם לתנאי הפוליסה, ניתן לפנות אל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992 ) בע"מ, בטלפון 03-6235226.
  • לצפייה בפוליסה התקפה לכל שנת לימודים, עבור פעוטות במשפחתונים ומעונות המופעלים על-ידי הרשות המקומית, ראו באתר החברה למשק וכלכלה.
 • במעונות ומשפחתונים אחרים - הילדים מבוטחים בפוליסת ביטוח בהתאם לחוזה הביטוח שערכו מנהלי המעון או המשפחתון. יש לפנות להנהלת המעון או המשפחתון לקבלת הפוליסה ולמידע לגבי הגשת תביעה.

התיישנות

 • לפי חוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים.
 • כאשר מדובר בקטינים, קובע חוק ההתיישנות כי תקופת ההתיישנות מתחילה רק כשהקטין הופך לבגיר, כלומר מרגע הגיעו לגיל 18.
 • המשמעות היא שאם מקרה התאונה התרחש כאשר התלמיד היה קטין, ניתן יהיה לתבוע את חברת הביטוח בגין התאונה עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.
שימו לב
עצירת ספירת ימי ההתיישנות עקב מלחמת חרבות ברזל
 • בתביעה שאינה תביעת מקרקעין שתקופת ההתיישנות שלה לא הסתיימה לפני 24.1.2024, או שהסתיימה בין 7.10.2023 ועד 24.1.2024, תיעצר ספירת ימי ההתיישנות בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024.
 • בתביעה שהיא תביעת מקרקעין, ושתקופת ההתיישנות שלה הסתיימה או הייתה מסתיימת בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024, תיעצר ספירת ימי ההתיישנות בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים