הקדמה:

מפעילים של מעונות יום ומשפחתונים מחוייבים לבטח את הפעוטות השוהים במסגרת בפוליסת ביטוח תאונות אישיות
הביטוח יכסה את שעות השהייה במעון או במשפחתון, ההגעה אליו והחזרה ממנו
בשנת הלימודים תשפ"ב ניתן לגבות מההורים דמי ביטוח בסכום של עד 49 ₪
למידע נוסף ראו אתר זרוע העבודה


מפעילים של מעונות יום ומשפחתונים מחויבים לבטח את הפעוטות השוהים במסגרת בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.

 • במעונות יום הגורם שמפעיל את המעון מחויב לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.
 • במשפחתונים הילדים יבוטחו על-ידי אחד מהבאים: הגורם המפעיל, הרשות המקומית או הזכיין.

מי זכאי?

 • ילדים השוהים במעונות יום או משפחתונים

היקף הכיסוי הביטוחי

 • הביטוח יכסה את שעות השהייה במעון או במשפחתון, ההגעה אליו והחזרה ממנו.
 • כמו כן, הביטוח יכסה פעילות מחוץ למעון או למשפחתון שנעשית בפיקוח והשגחה של הנהלת המעון או המשפחתון.
 • גבול האחריות בפוליסה לא יפחת מהסכומים הבאים:
  • למקרה של מוות - 135,000 ₪
  • למקרה של נכות - 300,000 ₪
  • להוצאות רפואיות במקרה חירום, שאינן מכוסות על-ידי קופת חולים, כולל שירותי אמבולנס - 5,000 ₪

תשלום עבור הביטוח

 • הגוף המפעיל רשאי לגבות מההורים תשלום עבור דמי הביטוח.
 • התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בשנת הלימודים תשפ"ב הוא בגובה 49 ₪.
 • הסכום יצורף לתשלום החודשי הראשון למעון או למשפחתון.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למעון או למשפחתון.

הגשת תביעה במקרה תאונה

 • במעונות או משפחתונים המופעלים על-ידי הרשויות המקומיות - הילדים מבוטחים בפוליסת ביטוח לתלמידים מטעם החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי.
  • לסיוע בהגשת התביעה ובירור ראשוני על הזכאות בהתאם לתנאי הפוליסה, ניתן לפנות אל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992 ) בע"מ, בטלפון 03-6235226.
  • לצפייה בפוליסה התקפה לכל שנת לימודים, עבור פעוטות במשפחתונים ומעונות המופעלים על-ידי הרשות המקומית, ראו באתר החברה למשק וכלכלה.
 • במעונות ומשפחתונים אחרים - הילדים מבוטחים בפוליסת ביטוח בהתאם לחוזה הביטוח שערכו מנהלי המעון או המשפחתון. יש לפנות להנהלת המעון או המשפחתון לקבלת הפוליסה ולמידע לגבי הגשת תביעה.
הערת עריכה
הפניה לפוליסה הרלוונטית עצמה - יש בהרחבות ופרסומים. כאן רק הפניה לדף עם פירוט כל הפוליסות לפי שנים ומסגרות.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:24, 28 במרץ 2022 (IDT)

התיישנות

 • לפי חוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים.
 • כאשר מדובר בקטינים, קובע חוק ההתיישנות כי תקופת ההתיישנות מתחילה רק כשהקטין הופך לבגיר, כלומר מרגע הגיעו לגיל 18.
 • המשמעות היא שניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים