אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

צרכנים יכולים לבטל חיובים בכרטיס האשראי- במקרה שלא קיבלו את הרכישה או קיבלו רק חלק ממנה
במקרה שצרכן ביטל את החיוב שלא כדין, הוא חשוף לתביעה מצד הספק


במקרה שצרכן רכש מוצר ו/או שירות בכרטיס אשראי והמוצר לא סופק לו לפי תנאי המכירה/ההסכם/החוזה, עומדת לצרכן הזכות לבטל את החיוב באשראי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כלל המשתמשים בכרטיסי אשראי.

שלבי ההליך

  • יש לפנות בכתב לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן, להכריז על "כשל תמורה מלא" ולדרוש את ביטול החיוב.
  • חשוב לדעת שביטול החיוב יכול להתבצע רק על חיובים עתידיים, ולא יכול להתבצע על חיובים שכבר הועברו לספק.
  • עבור חיובים שכבר הועברו לספק, יש לדרוש ביטול מהספק.

ערעור

  • לספק יש זכות לערער על דרישת הצרכן לביטול החיוב.
  • במקרה שהספק יערער, חברת כרטיסי האשראי תבטל את הזיכוי לצרכן ותשאיר את הסכסוך והמחלוקת לפתרון בין הספק לצרכן, ללא התערבותה.

חשוב לדעת

  • האחריות על ביטול התשלום מוטלת על הצרכן.
  • במקרה שהצרכן ביטל את החיוב שלא כדין, הוא חשוף לתביעה מצד הספק, וחברת כרטיסי האשראי לא תעמוד לצדו במקרה זה.

חקיקה ונהלים