בית משפט לנוער הינו, למעשה, בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי אשר דן בתחומים הבאים:

 • נושאים הקשורים לקטינים שביצעו עבירה.
 • הליכי נזקקות והוצאה ממשמורת.

השופטים בבית משפט זה הם שופטי נוער שעברו הכשרה מיוחדת בתחום הנוער.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר

תפקיד

בית המשפט לנוער עוסק בהגנה, אבחון, טיפול, שיקום, שפיטה וענישה של קטינים מלידתם ועד בגרותם, על פי שני חוקי הנוער, תקנות וצווים:

 • בדיוני בית המשפט לנוער קטינים זכאים כי:
  • הדיון בעניינם יעשה בדלתיים סגורות.
  • קצין מבחן יהיה נוכח בדיון בתיקים פליליים.
  • יינתן להם ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (למעט בעבירות תעבורה).
  • יוטל חיסיון מלא על התיק, למעט במקרים חריגים שבהם התיר בית המשפט את פרסום הפרטים.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים