החל מיום 01.04.2020, המבקשים דיור ציבורי, כולל נשים המקבלות קצבת מזונות, יוכלו להוכיח מיצוי כושר השתכרות שלא רק באמצעות קבלת קצבת הבטחת הכנסה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בת"א- יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
שם התיק:עתמ (ת"א) 28922-03-17‏
תאריך:01.04.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע

 • אם חד-הורית לשלושה ילדים הגישה עתירה לבית המשפט מאחר ובקשתה לקבל דיור ציבורי ממשרד הבינוי והשיכון נדחתה בנימוק שהיא לא עומדת באחד מהקריטריונים שנקבעו בנוהל (08/05)- הוכחת מיצוי כושר השתכרות.
 • לפי הנוהל, משרד הבינוי והשיכון בוחן את הקריטריון של מיצוי כושר השתכרות אך רק באמצעות קבלת קצבת הבטחת הכנסה לאורך זמן, שכן המוסד לביטוח לאומי, במסגרת החלטה על הזכאות לקצבה, כבר בוחן את מיצוי כושר ההשתכרות של הפונה.
 • העותרת לא קיבלה קצבת הבטחת הכנסה, אלא קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי (אשר סכומן זהה) ולכן, לפי הנוהל, לא הצליחה להוכיח מיצוי כושר השתכרות.
 • כתוצאה מכך, נשללה מהעותרת הזכאות לדיור ציבורי, על אף שעמדה בשאר הקריטריונים ועל-אף שסכום הקצבאות זהה.
 • העותרת טענה כי זכאותה לדיור ציבורי נשללה מראש, מבלי אפשרות להוכיח אחרת ומבלי שמשרד הבינוי והשיכון ערך בחינה מהותית של מצבה, על-אף שיש לו את הכלים לעשות זאת.
 • עוד טענה העותרת, כי הוראות הנוהל מפלות ולא שוויוניות, שכן אין הבדל בין מצבן הכלכלי של אמהות חד-הוריות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה לאלו המקבלות קצבת מזונות.
 • משרד הבינוי והשיכון טען, כי הנוהל אינו מפלה מאחר ולא מדובר באותן קבוצות זכאות. התנאים והמבחנים לקבלת קצבת מזונות שונים מאלו של קצבת הבטחת הכנסה ואין במצב כלכלי קשה כשלעצמו להוות עילת זכאות.
 • עוד טען משרד הבינוי והשיכון, כי ההחלטה של הוועדה הציבורית העליונה התקבלה בהתאם לנהלים, במסגרת סמכותה, תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ואין הצדקה להתערב בהחלטה.

פסק הדין

 • מצבן הכלכלי של אמהות חד-הוריות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה הוא קשה ודומה לאלו המקבלות קצבת מזונות.
 • מטרת הדיור הציבורי היא סיוע לאוכלוסיות מוחלשות ואין להפלות נשים המקבלות קצבת מזונות ויש לאפשר להן להוכיח שהן עומדות במבחנים לקבלת דיור ציבורי, כמו היעדר יכולת לעבוד ומיצוי כושר השתכרות.
 • בית המשפט הורה על ביטול ההוראה הספציפית בנוהל (סעיף 2.12) הקובעת את ההפליה בין מקבלי קצבת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת מזונות, כאשר הביטול ייכנס לתוקף בעוד שנה (01.04.2020).
 • על משרד הבינוי והשיכון לבחון כעת שוב את עניינה של העותרת, ללא ההוראה המפלה.

משמעות

 • החל מיום 01.04.2020, המבקשים דיור ציבורי (כולל נשים המקבלות קצבת מזונות), יוכלו להוכיח מיצוי כושר השתכרות שלא רק באמצעות קבלת קצבת הבטחת הכנסה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו"