הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עם 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור הציבורי
ישנם תנאי זכאות שונים כאשר מדובר בדיור ציבורי לנכים או דיור ציבורי לעולים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


משפחות שבראשן הורה עצמאי העונות על התנאים שיפורטו בהמשך זכאיות לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • הורים עצמאים העונים על 3 התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים ומעלה, כאשר ילד הוא -
   • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה).
   • במקרה שמדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
 • עם זאת, בהתאם להוראת שעה של משרד הבינוי והשיכון:
  • אם עצמאית שהתקיימה ברצף מהבטחת הכנסה, בהמשך מקצבת מזונות, ואחרי כן שוב מהבטחת הכנסה וכל זאת במשך 24 חודשים (אם מדובר בהשלמת הכנסה - במשך 12 חודשים), תהיה זכאית לדיור ציבורי.
  • במקרה שמדובר באם שעברה לקבל הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות ולא קיבלה לפני כן הבטחת הכנסה, בקשתה לדיור ציבורי תופנה לדיון בוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון.
שימו לב
החל מיום 01.04.2020 גם מי שלא מקבל קצבת הבטחת הכנסה יכול להוכיח מיצוי כושר השתכרות לצורך זכאות לדיור ציבורי.
ביהמ"ש קבע כי הסעיף בנוהל משרד הבינוי והשיכון המאפשר הוכחת מיצוי יכולת השתכרות רק באמצעות קבלת הבטחת הכנסה יבוטל בתוך שנה מיום 01.04.2019
הערת עריכה
המידע על הוראת השעה לגבי קצבת מזונות מופיע באתר ידיד ואושר במייל ששלח משה אופנהיים MosheO@moch.gov.il ב-8/11 (הועבר לקיפר)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 13:37, 13 בנובמבר 2018 (IST)

תהליך מימוש הזכות

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה

 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.

חשוב לדעת

 • הזכאות היא בכפוף לחקירה כלכלית שבה נמצא כי אין סתירה בין הנתונים שהוצגו לבין הנתונים שעלו בחקירה שעורך משרד הבינוי והשיכון.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.