הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עם 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור הציבורי
ישנם תנאי זכאות שונים כאשר מדובר בדיור ציבורי לנכים או דיור ציבורי לעולים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


משפחות שבראשן הורה עצמאי העונות על התנאים שיפורטו בהמשך זכאיות לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים העונים על 3 התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים ומעלה, כאשר ילד הוא -
   • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה).
   • במקרה שמדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
   • הם מקבלים הבטחת הכנסה במשך 24 חודשים רצופים לפחות.
   • הם מתקיימים מהכנסה מעבודה, או מכל הכנסה אחרת, ובנוסף מהשלמת הכנסה במשך 12 חודשים לפחות.
   • הם מתקיימים ברצף מהבטחת הכנסה, בהמשך מקצבת מזונות, ואחרי כן שוב מהבטחת הכנסה וכל זאת במשך 24 חודשים (או במשך 12 חודשים, אם מדובר בהשלמת הכנסה).
 • למי שעברו לקבל הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות ולא קיבלו לפני כן הבטחת הכנסה, בקשתם לדיור ציבורי תופנה לדיון בוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון.
 • החל מה-01.04.2020 תיתכן זכאות גם למי שמתקיימים מקצבת מזונות שנתיים ברציפות, והוועדה למיצוי כושר השתכרות קבעה כי הם ממצים כושר השתכרות ועומדים במבחן ההכנסה של המוסד לביטוח לאומי, וכי מעבר ממסלול קצבת מזונות למסלול קצבת הבטחת הכנסה יפגע בהם מבחינה כלכלית (סעיף זה יהיה בתוקף מה-01.04.2020 עד ל-31.03.2021, ואז ייבחן מחדש). ראו גם פסק דין בנושא.
 • למידע על זכאותם של הורים עצמאיים המקבלים קצבת נכות ראו דיור ציבורי למקבלי קצבת נכות כללית.

תהליך מימוש הזכות

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה


 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.

חשוב לדעת

 • הזכאות היא בכפוף לחקירה כלכלית שבה נמצא כי אין סתירה בין הנתונים שהוצגו לבין הנתונים שעלו בחקירה שעורך משרד הבינוי והשיכון.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.