משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עם 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור הציבורי


הורים עצמאיים שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לשכור דירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים תושבי ישראל (לא כולל עולים) שעונים על 3 התנאים הבאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים לפחות, כאשר ילדים הם -
   • רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורה - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.
   • היריון החל מהחודש החמישי (20 שבועות) ייחשב כילד לאישה שכבר יש לה ילד/ים. כל עובר ייחשב כילד מהחודש החמישי (היריון עם שני עוברים ייחשב כשני ילדים).
   • אם מדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין. במשמורת משותפת הילד יילקח בחישוב מספר הילדים רק אם ההורה השני חתם כי הוא מוותר על קבלת סיוע בדיור עבור אותו ילד.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
   • במשך 24 חודשים רצופים לפני הגשת הבקשה לדיור ציבורי הם מקבלים הבטחת הכנסה.
   • במשך 12 חודשים רצופים לפני הגשת הבקשה הם מתקיימים מהכנסה מעבודה או מכל הכנסה אחרת (פנסיה, קצבת נכות מעבודה, מזונות, קצבת שאירים, קצבת נכות חלקית וכו') ובנוסף מהשלמת הכנסה. זאת בתנאי שכל הכנסותיהם לא עולות על 9,211 ₪ בחודש (סכום "ההכנסה המזכה").
   • במשך 24 חודשים רצופים לפני הגשת הבקשה הם מתקיימים לסירוגין מקצבת הבטחת הכנסה ומקצבת נכות כללית זמנית בשיעור 100%. זאת בתנאי שכל הכנסותיהם לא עולות על 9,211 ₪ בחודש.
   • במשך 24 החודשים שלפני הגשת הבקשה הם התקיימו ברציפות מהבטחת הכנסה, בהמשך מקצבת מזונות, ואחר כך שוב מהבטחת הכנסה.

מקבלי קצבת מזונות

 • חסרי דירה שהם הורים ל-3 ילדים לפחות ומתקיימים מקצבת מזונות מהביטוח הלאומי במשך 24 חודשים רצופים לפני הגשת הבקשה, יהיו זכאים לסיוע מוגדל בשכר דירה (כפי שהוא ניתן לממתינים לדיור ציבורי) אם יענו במשך 6 חודשים על כל התנאים הבאים:
  • הם נשואים שחיים בנפרד מבן/בת הזוג במשך שנתיים לפחות, פתחו בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלו במסגרת ההליך במשך השנתיים האחרונות לפחות, או שהם אישה עגונה (כולל מי שבן זוגה עזב את הארץ למשך שנתיים, או לא אותר בשנתיים האחרונות לפי אישור מהמשטרה).
  • הם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה, כולל עמידה במבחן ההכנסות והתייצבות בשירות התעסוקה במשך 12 חודשים רצופים (אלא אם יינתן להם פטור מההתייצבות כי הם עובדים לפחות 36 שעות שבועיות, או עובדים 25 שעות שבועיות במשק בית, או עובדים כמפעילים של גן ילדים/משפחתון בהיקף של לפחות 25 שעות שבועיות, או עובדים כמטפלים בקשישים לפחות 15 שעות שבועיות, או עובדים כמטפלים ב-3 קשישים).
 • מי שיענו על כל התנאים שצוינו במשך 12 חודשים, יהיו זכאים לדירה בדיור הציבורי.

מקבלי קצבת מזונות שעוברים לקבל הבטחת הכנסה

 • חסרי דירה שהם הורים ל-3 ילדים לפחות, המתקיימים מקצבת מזונות מהביטוח הלאומי במשך 24 חודשים רצופים לפני הגשת הבקשה ועוברים לקבל הבטחת/השלמת הכנסה, יהיו זכאים לסיוע מוגדל בשכר דירה (כפי שהוא ניתן לממתינים לדיור ציבורי) אם בשנה שקדמה להגשת הבקשה היקף עבודתם היה אחד מאלה:
  • לפחות 36 שעות עבודה שבועיות
  • 25 שעות עבודה שבועיות במשק בית
  • לפחות 25 שעות שבועיות של עבודה בהפעלת גן ילדים/משפחתון
  • לפחות 15 שעות שבועיות של עבודה כמטפלים בקשישים
  • עבודה כמטפלים ב-3 קשישים
 • הסיוע המוגדל בשכר דירה יינתן להם החל מהמועד שבו יאושר כי הם עונים על תנאי הזכאות.
 • כעבור 6 חודשים שבהם יקבלו הבטחת הכנסה הם יהיו זכאים לדירה בדיור הציבורי (ובתנאי שימשיכו לקבל הבטחת הכנסה).

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • למי שממתינים לדירה בדיור הציבורי, תעודת הזכאות שהוציאו תהיה תקפה למשך 4 שנים.
 • אם כעבור 4 שנים לא יימצא להם פתרון דיור עליהם לחדש את הזכאות בהתאם לכללים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.