מרכז מעשה מפעיל תוכנית התנדבותית לצעירים הכוללת שנת שירות בשילוב שירות צבאי


ראו גם

מרכז מעשה מפעיל תוכנית של שנת שירות בשילוב שירות צבאי בחטיבת הנח"ל, למתנדבים בגילאי 21-18.

  • התוכנית כוללת:
    • עשייה התנדבותית מקצועית במסגרות חינוך והפעלת יוזמות חברתיות בקהילה.
    • הכשרה למנהיגות.
    • הכוונה להשכלה גבוהה.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים בני 18 המעוניינים לדחות את שירותם הצבאי לטובת שנת שירות.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

  • השירות ניתן בחינם.