פורטל זה מרכז מידע לצעירות וצעירים הבוחרים במסלול של שנת שירות או מכינה קדם צבאית.

רוב בני הנוער מתגייסים לצבא בגיל 18 בסיום לימודי התיכון, אולם חלקם בוחרים לדחות את השירות כחלק מלימודי מכינה קדם צבאית, וחלקם הולכים לשנת שירות.
המידע בפורטל עדיין חלקי, אבל צפוי לעבור העמקה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים