פורטל זה מרכז מידע לצעירות וצעירים הבוחרים במסלול של שנת שירות או מכינה קדם צבאית.

בגיל 18, אחרי סיום הלימודים בתיכון, רוב בני הנוער מתגייסים לצבא. יש שבוחרים לדחות את תחילת השירות הצבאי כדי להשתתף במכינה קדם צבאית, ויש כאלו שהולכים לשנת שירות.
המידע בפורטל זה הוא חלק וכללי.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים