במקרים מסוימים, מי שחויבו לבצע בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 פעולה כלשהי לפי פסק דין של בית משפט או החלטה של גורם בעל סמכות שפיטה, רשאים לדחות את ביצוע הפעולה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם)
זכאים לדחיית המועד: תושבי יישובים בדרום ובצפון הארץ, חיילים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, פצועים מפגיעת איבה שאושפזו, נעדרים, חטופים ושבויים, ובני/בנות הזוג של הזכאים שמחויבים באותה פעולה
לא ניתן לדחות מועד של תשלום מזונות

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, האוכלוסיות שיפורטו בהמשך זכאיות לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) פעולה שחויבו לבצע בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בהתאם לפסק דין סופי של בית משפט/בית דין, או החלטה סופית של גורם בעל סמכות שפיטה על-פי דין.

דוגמה
אם בית המשפט פסק, אחרי שהוגש ערעור, כי יש לשלם פיצוי עד 25.10.2023, ניתן לדחות את המועד האחרון לתשלום עד 29.02.2024.
 • לא ניתן לקבל דחייה במועד של תשלום מזונות.

מי זכאי?

 • מי שהתגוררו ב-07.10.2023 ביישוב בדרום או בצפון הארץ, שמופיע ברשימה זו.
 • מי שנפצעו בפגיעת איבה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 ואושפזו בבית חולים למשך 7 ימים לפחות.
 • אנשי כוחות הביטחון וההצלה ששירתו במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023:
  • חיילים ומתנדבים בשירות חובה, קבע ומילואים.
  • שוטרים במשטרת ישראל.
  • סוהרים ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית.
  • סוהרים ששירתו החל מ-18.10.2023 באגף בבית סוהר שמשמש רק לכליאת אסירים שחשודים, נאשמים, או מורשעים בעבירה ביטחונית (באחריות נציבות בתי הסוהר לקבוע את רשימת הסוהרים שעונים על תנאי זה).
  • כבאים.
 • עובדים ומתנדבים בהיקף של משרה מלאה במד"א או בעמותות "איחוד הצלה ישראל", "זק"א - איתור חילוץ והצלה", "רגע של אמת זק״א - זיהוי קרבנות אסון".
 • מי שנעדרו, נחטפו או נשבו בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
 • בני/בנות הזוג של מי שזכאים לדחיית המועד, אם גם הם מחויבים בביצוע אותה פעולה.

חברה או שותפות רשומה

 • דחיית המועד אפשרית גם עבור:
  • חברה שיש לה עד 5 בעלי מניות, אם אחד מבעלי המניות משתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך ומחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה בחברה.
  • שותפות רשומה, אם מי שמשתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.
 • האוכלוסיות שרלוונטיות במקרים אלה: תושבי היישובים האלה, חיילים ומתנדבים בשירות חובה, קבע ומילואים, שוטרים, סוהרים, כבאים, נעדרים, חטופים ושבויים, בהתאם למפורט במי זכאי?.

זכאויות נוספות לדחיית מועדים בתקופה זו

זכאויות לדחיית מועדים החל מ-01.01.2024

חשוב לדעת

 • הכללים שנקבעו לפי הוראת השעה בתקופת מלחמת חרבות ברזל לא יפחיתו מזכאות לדחיית מועדים שנקבעה לפי הוראות דין אחר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים