מי שחויבו לבצע בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 פעולה כלשהי לפי חוזה (למשל תשלום משכנתא או שכר דירה) רשאים לדחות את הביצוע ב-31 ימים, בתנאים שיפורטו
זכאים לדחיית המועד: תושבי יישובים בדרום ובצפון הארץ, חיילים, שוטרים, סוהרים וכבאים - בהתאם למפורט בהמשך, נעדרים, חטופים ושבויים, ובני/בנות הזוג של הזכאים שמחויבים בביצוע אותה פעולה
דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים
ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות)

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, האוכלוסיות שיפורטו בהמשך זכאיות לדחות ב-31 ימים פעולה שחויבו לבצע לפי חוזה (כולל התחייבות בשטר חליפין או שטר חוב), אם המועד לביצוע הפעולה חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.

 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • הדחייה רלוונטית גם לפעולה מתמשכת שחלק ממנה אמור להתבצע בתקופה זו.
דוגמה
ניתן לדחות תשלומי שכר דירה או משכנתא שהזכאים אמורים לשלם בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
שימו לב
 • לא ניתן לדחות את מועד הביצוע של פעולה שנקבעה בחוזה במקרים הבאים:
  • בחוזה עבודה (לא ניתן לדחות תשלום שכר שנקבע בחוזה העבודה של העובדים)
  • בחוזה (הסכם) לתשלום מזונות
  • בחוזה שההתקשרות בו נעשתה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 או בין 01.01.2024 ל-29.02.2024
  • בחוזה שבו כל הצדדים זכאים לדחייה במועד (ראו מי זכאי?)
  • תשלומים ששולמו לפני 31.12.2023
  • בעסקת תשלומים שבוצעה בכרטיס אשראי וכל התמורה סופקה לפני מועד החיוב
דוגמה
מי שרכשו מוצר בספטמבר 2023 ב-12 תשלומים וקיבלו אותו כעבור שבוע לא יוכלו לקבל דחייה במועד התשלומים.

מי זכאי?

 • מי שהתגוררו ב-07.10.2023 ביישוב בדרום או בצפון הארץ, שמופיע ברשימה זו.
 • חיילים בשירות חובה או בקבע שזכאים לקבל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 תוספת רמת פעילות א+, א או ב.
 • חיילי מילואים שנקראו לשירות בצו 8 בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
 • מי ששירתו בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 במשטרת ישראל באחת מהיחידות:
  • היחידה המיוחדת למלחמה בטרור (ימ"מ)
  • יחידת המסתערבים (ימ"ס)
  • יחידה 33 (הגדעונים)
 • סוהרים ששירתו ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
 • סוהרים ששירתו ב-31.12.2023 באגף בבית סוהר שמשמש רק לכליאת אסירים שחשודים, נאשמים, או מורשעים בעבירה ביטחונית (באחריות נציבות בתי הסוהר לקבוע את רשימת הסוהרים שעונים על תנאי זה).
 • מי ששירתו בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 בתור כבאים באחת מהיחידות:
  • יחידת להבה
  • יחידה לחומרים מסוכנים
  • יחידת אופנועים (ית"ם)
  • יחידה לחילוצים מיוחדים (יל"ם)
 • מי שהיו נעדרים, חטופים או שבויים בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024.
 • בני/בנות הזוג של מי שזכאים לדחיית המועד, אם גם הם מחויבים בביצוע אותה פעולה.

חברה או שותפות רשומה

 • דחיית המועד אפשרית גם עבור:
  • חברה שיש לה עד 5 בעלי מניות, אם אחד מבעלי המניות משתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך ומחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה בחברה.
  • שותפות רשומה, אם מי שמשתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.
 • במקרים אלה הזכאות רלוונטית למי שמפורטים במי זכאי?, לא כולל בני/בנות זוגם.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאים לדחיית המועד (או אדם אחר מטעמם) צריכים להודיע על הדחייה למי שהתקשרו עימו בחוזה ולהצהיר על זכאותם לדחיית המועד.

זכאויות נוספות לדחיית מועדים בתקופה זו

זכאויות לדחיית מועדים בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023

חשוב לדעת

 • הכללים שנקבעו בתקופת מלחמת חרבות ברזל לא יפחיתו מזכאות לדחות מועדים שנקבעה לפי הוראות בדין אחר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים