במקרים מסוימים, מי שחויבו לבצע בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 פעולה כלשהי לפי חוזה (למשל תשלום משכנתא או שכר דירה) רשאים לדחות את ביצוע הפעולה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם)
זכאים לדחיית המועד: תושבי יישובים בדרום ובצפון הארץ, חיילים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, פצועים מפגיעת איבה שאושפזו, נעדרים, חטופים ושבויים, ובני/בנות הזוג של הזכאים שמחויבים בביצוע אותה פעולה
דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים
ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות)

תקציר

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, האוכלוסיות שיפורטו בהמשך זכאיות לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) פעולה שחויבו לבצע לפי חוזה (כולל התחייבות בשטר חליפין או שטר חוב), אם המועד לביצוע הפעולה חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023.

 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • הדחייה רלוונטית גם לפעולה מתמשכת שחלק ממנה אמור להתבצע בתקופה זו.
דוגמה
ניתן לדחות תשלומי שכר דירה או משכנתא שהזכאים אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
שימו לב
 • לא ניתן לדחות את מועד הביצוע של פעולה שנקבעה בחוזה במקרים הבאים:
  • בחוזה עבודה (לא ניתן לדחות תשלום שכר שנקבע בחוזה העבודה של העובדים)
  • בחוזה (הסכם) לתשלום מזונות
  • בחוזה שההתקשרות בו נעשתה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023
  • בחוזה שבו כל הצדדים זכאים לדחייה במועד (ראו מי זכאי?)
  • תשלומים ששולמו לפני 18.10.2023
  • בעסקת תשלומים שבוצעה בכרטיס אשראי וכל התמורה סופקה לפני מועד החיוב
דוגמה
מי שרכשו מוצר בספטמבר 2023 ב-12 תשלומים וקיבלו אותו כעבור שבוע לא יוכלו לקבל דחייה במועד התשלומים.

מי זכאי?

 • מי שהתגוררו ב-07.10.2023 ביישוב בדרום או בצפון הארץ, שמופיע ברשימה זו.
 • מי שנפצעו בפגיעת איבה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 ואושפזו בבית חולים למשך 7 ימים לפחות.
 • אנשי כוחות הביטחון וההצלה ששירתו במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023:
  • חיילים ומתנדבים בשירות חובה, קבע ומילואים.
  • שוטרים במשטרת ישראל.
  • סוהרים ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית.
  • סוהרים ששירתו החל מ-18.10.2023 באגף בבית סוהר שמשמש רק לכליאת אסירים שחשודים, נאשמים, או מורשעים בעבירה ביטחונית (באחריות נציבות בתי הסוהר לקבוע את רשימת הסוהרים שעונים על תנאי זה).
  • כבאים.
 • עובדים ומתנדבים בהיקף של משרה מלאה במד"א או בעמותות "איחוד הצלה ישראל", "זק"א - איתור חילוץ והצלה", "רגע של אמת זק״א - זיהוי קרבנות אסון".
 • מי שנעדרו, נחטפו או נשבו בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
 • בני/בנות הזוג של מי שזכאים לדחיית המועד, אם גם הם מחויבים בביצוע אותה פעולה.

חברה או שותפות רשומה

 • דחיית המועד אפשרית גם עבור:
  • חברה שיש לה עד 5 בעלי מניות, אם אחד מבעלי המניות משתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך ומחזיק ב-50% לפחות מאמצעי השליטה בחברה.
  • שותפות רשומה, אם מי שמשתייך לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.
 • האוכלוסיות שרלוונטיות במקרים אלה: תושבי היישובים האלה, חיילים ומתנדבים בשירות חובה, קבע ומילואים, שוטרים, סוהרים, כבאים, נעדרים, חטופים ושבויים, בהתאם למפורט במי זכאי?.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאים לדחיית המועד (או אדם אחר מטעמם) צריכים להודיע על הדחייה למי שהתקשרו עימו בחוזה ולהצהיר על זכאותם לדחיית המועד.

זכאויות נוספות לדחיית מועדים בתקופה זו

זכאויות לדחיית מועדים החל מ-01.01.2024

חשוב לדעת

 • הכללים שנקבעו בתקופת מלחמת חרבות ברזל לא יפחיתו מזכאות לדחות מועדים שנקבעה לפי הוראות בדין אחר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים