אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
דיבינד הוא החלק היחסי מהחוב שיקבל נושה בפשיטת רגל מהחייב בעת פירעון החובות במסגרת הליך פשיטת הרגל
ראו גם

דיבידנד הוא החלק היחסי מהחוב המלא שיקבל כל נושה בפשיטת רגל מהחייב במהלך הליך פשיטת הרגל.

  • מכיוון שבהליך פשיטת הרגל החייב פורע את חובותיו באופן חלקי בלבד, כל אחד מנושיו יקבל חלק יחסי מהחוב שהחייב חב לו.
  • הדיבידנדים יחולקו לפי סדרי הנשייה: חובות לנושים בדין קדימה ייפרעו במלואם לפני שיוחלק דיבידנד לנושים הרגילים.
דוגמה
  • לחייב מספר נושים, מתוכם שלושה נושים רגילים.
  • לאחר תשלום מלוא החוב לנושים בדין קדימה, נותרו בקופת פשיטת הרגל 70,000 ₪.
  • לנושה א' חב החייב 50,000 ₪, לנושה ב' 100,000 ₪, ולנושה ג' חב החייב 200,000 ₪ (סך הכל 350,000 ₪).
  • הדיבידנד שישולם לנושים הרגילים יהיה בשיעור של 20% (70,000 ₪ מתוך 350,000 ₪), כלומר כל נושה יקבל 20% מהחוב שהחייב חב לו.
  • כך, נושה א' יקבל 10,000 ₪, נושה ב' יקבל 20,000 ₪ ונושה ג' יקבל 40,000 ₪.