אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
תוכנית הפירעון היא תוכנית שמציע המנהל המיוחד לפירעון חובות החייב
אם התוכנית מאושרת על ידי בית המשפט, יוכל החייב לקבל הפטר מותנה במעמד הכרזת פשיטת הרגל
תוכנית פירעון רלוונטית רק לבקשות פשיטת רגל המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013

תוכנית הפירעון היא תוכנית שמגבש המנהל המיוחד אשר מונה במועד מתן צו כינוס הנכסים במסגרת הליך פשיטת הרגל.

 • את התוכנית מגיש המנהל המיוחד לאישור בית המשפט לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 • תוכנית הפירעון מציעה מסגרת לפירעון חלקי של חובות החייב.
 • התוכנית כוללת:
 • השיקולים בגיבוש התוכנית:
  • יכולותיו הכלכליות של החייב, כפי שעלו בחקירתו.
  • גילו של החייב.
  • השכלתו, מקצועו וניסיונו המקצועי.
  • מצב משפחתי
  • הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו.
  • היקף החובות.
 • אם החייב מסכים לתוכנית ובית המשפט מאשר אותה, יוכל החייב לקבל הפטר מותנה כבר בשלב הכרזת פשיטת הרגל.
 • ככלל, תוכנית הפירעון תתפרש למשך כ-3 שנים, לאחריהן יקבל החייב הפטר סופי.
  • משך תוכנית הפירעון עשוי להיות מוארך אם החייב לא יעמוד במועדי התשלומים שנקבעו בתוכנית.
 • תוכנית הפירעון עשויה לכלול תנאים לפיהם ההגבלות שהוטלו על החייב (עם מתן צו כינוס הנכסים ועם הכרזת פשיטת הרגל), יוסרו בהדרגה, וזאת בהתאם להחלטות בית משפט, הניתנות בשלבים שונים של ההליך.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים