דייר מוגן הוא שוכר שחוק הגנת הדייר חל עליו

דייר מוגן הוא דייר שחלים עליו כללי חוק הגנת הדייר. כללים אלה מעניקים לדייר הגנות שונות, בין היתר הגנה מפני פינוי ללא עילות המוגדרות בחוק, חידוש השכירות מדי שנה, הגבלה על גובה דמי השכירות, ועוד.

 • כיום דייר יכול להיחשב כדייר מוגן רק אם שילם דמי מפתח לבעל הדירה או שהפך לדייר ממשיך - לאחר שהועברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי.
 • זכויותיו של הדייר בנכס עשויות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיפים 20-25 לחוק. בן משפחה שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי (דייר ממשיך) הוא דייר מוגן.
 • דייר מוגן שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם, בהתאם לסעיפים 77-74 לחוק.
 • לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אלא רק לפי העילות שנקבעו בסעיף 131 לחוק.
 • החוק קובע מקרים שבהם לא יחול חוק הגנת הדייר. לדוגמה:
  • נכס שהתפנה החל מ- 20.08.1968 מכל דייר שזכאי להחזיק בנכס - לא יחול עליו חוק הגנת הדייר. חוק הגנת הדייר יחול עליו רק אם הנכס הושכר בדמי מפתח.
  • שכירות בבית מלון, בפנסיון או בבית אירוח אחר - לא יחול עליה חוק הגנת הדייר, והשוכר לא יקבל מעמד של דייר מוגן.
 • לפירוט המקרים שבהם קובע החוק שיחול חוק הגנת הדייר ולמקרים שבהם לא יחול, ראו חוק הגנת הדייר.

הגבלת גובה דמי השכירות

 • דמי השכירות של הנכס יהיו דמי השכירות היסודיים, בתוספת האחוזים שייקבעו בתקנות הגנת הדייר.
 • לשיעורי העלאת דמי שכירות בדירות ובתי עסק מוגנים, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

חובות הדייר המוגן

 • על הדייר להקפיד על עמידה בתנאי החוזה שנחתם בתחילת השכירות.
 • על הדייר לשלם את התמורה הנדרשת במועד ובדרך שנקבעה על ידי בעל הבית (התמורה הנדרשת יכולה לכלול תשלום עבור השירותים אותם התחייב לספק בעל הבית).
 • אסור לדייר לנטוש את הנכס אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו.
 • על הדייר לשאת בחלקו בהוצאות הנדרשות לתיקונים בנכס, בעל הבית הוא שחייב על פי החוק לשמור על תחזוק הבית במצב תקין.
 • תקנות הגנת הדייר מונות רשימה של תיקונים שאותם חייב בעל הבית לבצע. בהתאם לסעיף 68(ד) לחוק הגנת הדייר, חצי מהוצאות התיקונים ישלם בעל הבית וחצי ישלם הדייר, כאשר מדובר בתיקונים יסודיים החשובים לשמירת הבית:
  • תיקון ביסוס שהתערער וגרם לסדקים בקירות או לשקעים ברצפה.
  • תיקון פגמים במבנה של הבניין.
  • תיקונים בקירות חיצוניים: סדקים, ציפוי וחידוש ציפוי, תיקוני קיר, מעקות ותחתית מרפסות, נגרות ומסגרות חוץ.
  • תיקונים בחדרי כניסה ומדרגות: שקיעת רצפה ותיקון מדרגות, קירות, תקרות, מעקות, נגרות ומסגרות, סיוד וצביעה, תיקון מתקן תיבות המכתבים.
  • תיקונים בגג: בידוד, זיפות, הלבנה או צביעה, מערכת הניקוז, מרזבים ופחחות, מעקה הגג, סיכוך ומבנה (בגג משופע כגון רעפים אסבסט וכו').
  • תיקונים בחצר: מתקני אשפה, קירות תומכים וגדרות, דרכי גישה לבית ולמקלט, מערכת הניקוז.
  • תיקוני אינסטלציה: צינורות מים ראשיים ואביזריהם, מערכת הביוב בחצר.
  • תיקוני חשמל: תיקון קווי החשמל מהקו הראשי למונה הראשי של הדייר.
  • תיקון פגמים בחלקים משותפים (מקלטים, מחסנים, מרתפים וכו').
 • לגבי תיקונים שלא צוינו ברשימה זו, יש להבחין בין שני סוגים:
  • תיקון בתוך הדירה, שמימונו יהיה על חשבון הדייר.
  • תיקון מחוץ לדירה, שמימונו יהיה על חשבון בעל הבית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים