הקדמה:

דייר מוגן הוא שוכר שחוק הגנת הדייר חל עליו

דייר מוגן הוא שוכר שכללי חוק הגנת הדייר חלים עליו.

 • החוק מגדיר דייר מוגן כאחד מאלה:
  1. אדם המחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי מפתח (הדיירים המתגוררים בדמי מפתח לא מקבלים זכויות בעלות בנכס).
  2. דייר שלא שילם דמי מפתח אך נכנס לנכס המדובר לפני שנת 1940.
  3. דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס עד ליום 20.08.1968, ושבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.
  4. דייר שנכנס לנכס לאחר יום 20.08.1968, ובחוזה השכירות נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.
  5. דייר ששכר דירה לתקופה של יותר מ-7 שנים לאחר ה-28.9.1954 ובחוזה השכירות לא צויין כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.
  6. כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי (דייר ממשיך).
 • זכויותיו של הדייר בנכס עשויות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיפים 20-25 לחוק.
 • דייר מוגן שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם, בהתאם לסעיפים 77-74 לחוק.
 • לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אלא רק לפי העילות שנקבעו בסעיף 131 לחוק.

הגבלת גובה דמי השכירות

 • דמי השכירות של הנכס יהיו דמי השכירות היסודיים, בתוספת האחוזים שייקבעו בתקנות הגנת הדייר.
 • לשיעורי העלאת דמי שכירות בדירות ובתי עסק מוגנים, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

חובות הדייר המוגן

 • על הדייר להקפיד על עמידה בתנאי החוזה שנחתם בתחילת השכירות.
 • על הדייר לשלם את התמורה הנדרשת במועד ובדרך שנקבעה על ידי בעל הבית (התמורה הנדרשת יכולה לכלול תשלום עבור השירותים אותם התחייב לספק בעל הבית).
 • אסור לדייר לנטוש את הנכס אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו.
 • על הדייר לשאת בחלקו בהוצאות הנדרשות לתיקונים בנכס, בעל הבית הוא שחייב על פי החוק לשמור על תחזוק הבית במצב תקין.
 • תקנות הגנת הדייר מונות רשימה של תיקונים שאותם חייב בעל הבית לבצע. בהתאם לסעיף 68(ד) לחוק הגנת הדייר, חצי מהוצאות התיקונים ישלם בעל הבית וחצי ישלם הדייר, כאשר מדובר בתיקונים יסודיים החשובים לשמירת הבית:
  • תיקון ביסוס שהתערער וגרם לסדקים בקירות או לשקעים ברצפה.
  • תיקון פגמים במבנה של הבניין.
  • תיקונים בקירות חיצוניים: סדקים, ציפוי וחידוש ציפוי, תיקוני קיר, מעקות ותחתית מרפסות, נגרות ומסגרות חוץ.
  • תיקונים בחדרי כניסה ומדרגות: שקיעת רצפה ותיקון מדרגות, קירות, תקרות, מעקות, נגרות ומסגרות, סיוד וצביעה, תיקון מתקן תיבות המכתבים.
  • תיקונים בגג: בידוד, זיפות, הלבנה או צביעה, מערכת הניקוז, מרזבים ופחחות, מעקה הגג, סיכוך ומבנה (בגג משופע כגון רעפים אסבסט וכו').
  • תיקונים בחצר: מתקני אשפה, קירות תומכים וגדרות, דרכי גישה לבית ולמקלט, מערכת הניקוז.
  • תיקוני אינסטלציה: צינורות מים ראשיים ואביזריהם, מערכת הביוב בחצר.
  • תיקוני חשמל: תיקון קווי החשמל מהקו הראשי למונה הראשי של הדייר.
  • תיקון פגמים בחלקים משותפים (מקלטים, מחסנים, מרתפים וכו').
 • לגבי תיקונים שלא צוינו ברשימה זו, יש להבחין בין שני סוגים:
  • תיקון בתוך הדירה, שמימונו יהיה על חשבון הדייר.
  • תיקון מחוץ לדירה, שמימונו יהיה על חשבון בעל הבית.

חקיקה ונהלים