הקדמה:

משרתים חרדים בשירות הלאומי-אזרחי מקבלים דמי כלכלה ותשלום עבור נסיעותיהם במסגרת השירות
על-פי תקנות שירות לאומי-אזרחי, הרשות לשירות לאומי-אזרחי רשאית להפחית את דמי הכלכלה בהתאם לצורך, כך שלא יעלו על התשלומים שמקבל חייל במצבו של המשרת


דמי כלכלה

הארגון המתפעל חברים מחויב לשלם למשרתים החרדים בשירות לאומי-אזרחי דמי כלכלה לכיסוי הוצאותיהם בעבור מזון, הוצאות אישיות ודמי כיס.

נסיעות

  • ארגון חברים מכסה את כל הוצאות נסיעתם של המשרתים ממקום השירות לביתם וחזרה.
  • על מסגרת השירות ("הגוף המפעיל") לכסות הוצאות נוספות של נסיעות הנדרשות לצורך השירות.

מי זכאי?

  • גברים חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי דרך הארגון המתפעל חברים.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


ארגון מתפעל

  • חברים -ארגון מתפעל של השירות הלאומי-אזרחי לחרדים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים