נפגעי פעולת איבה שמקבלים סיוע במימון לימודים לרכישת מקצוע זכאים לדמי מחיה בתקופת לימודיהם


נפגעי פעולת איבה שמקבלים סיוע במימון לימודיהם במסגרת השיקום המקצועי זכאים לדמי מחיה בתקופת הלימודים.

גובה דמי המחיה

  • דמי המחיה משולמים במקום התגמול החודשי בתקופת הלימודים.
  • הסכום נקבע בהתאם לדרגת הנכות ולמצב המשפחתי.
סכום דמי המחיה (החל מ-23.08.2023)
אחוזי הנכות מצב משפחתי סכום דמי המחיה (כולל התגמול החודשי)
10%-18% ללא ילדים 3,320.30 ₪
עם ילדים 4,852.39 ₪
19%-39% ללא ילדים 4,852.39 ₪
עם ילדים 6,919.57 ₪
40%-100% ללא ילדים 6,919.57 ₪
עם ילדים 9,695.63 ₪
100%+ (מיוחדת) ללא ילדים 10,244.44 ₪
עם ילדים 11,369.50 ₪
  • אם היה שינוי באחוזי הנכות, דמי המחיה יעודכנו בהתאם.
  • מי שיפסיקו לקבל תגמול חודשי ימשיכו לקבל דמי מחיה כל עוד הם מקבלים את הסיוע במימון הלימודים. סכום דמי המחיה שיקבלו בתקופה זו:
    • 3,320.30 ₪ אם הם ללא ילדים.
    • 4,852.39 ₪ אם יש להם ילדים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • דמי המחיה ישולמו אוטומטית למי שהגישו בקשה למימון הלימודים ובקשתם אושרה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים