נפגעי פעולת איבה שמקבלים סיוע במימון לימודים לרכישת מקצוע זכאים לדמי מחיה בתקופת לימודיהם


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שמקבלים סיוע במימון לימודיהם במסגרת השיקום המקצועי זכאים לדמי מחיה בתקופת הלימודים.

גובה דמי המחיה

 • דמי המחיה משולמים במקום התגמול החודשי בתקופת הלימודים.
 • הסכום נקבע בהתאם לדרגת הנכות ולמצב המשפחתי.
סכום דמי המחיה (נכון ל-2024)
אחוזי הנכות מצב משפחתי סכום דמי המחיה (כולל התגמול החודשי)
10%-18% ללא ילדים 3,443.78 ₪
עם ילדים 5,035.32 ₪
19%-39% ללא ילדים 5,035.32 ₪
עם ילדים 7,180.25 ₪
40%-100% ללא ילדים 7,180.25 ₪
עם ילדים 10,061.50 ₪
100%+ (מיוחדת) ללא ילדים 10,628.6 ₪
עם ילדים 11,794.82 ₪
 • אם היה שינוי באחוזי הנכות, דמי המחיה יעודכנו בהתאם.
 • מי שיפסיקו לקבל תגמול חודשי ימשיכו לקבל דמי מחיה כל עוד הם מקבלים את הסיוע במימון הלימודים. סכום דמי המחיה שיקבלו בתקופה זו:
  • 3,443.78 ₪ אם הם ללא ילדים.
  • 5,035.32 ₪ אם יש להם ילדים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • דמי המחיה ישולמו אוטומטית למי שהגישו בקשה למימון הלימודים ובקשתם אושרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים