הקדמה:

נפגע פעולת איבה הלומד במסגרת השיקום המקצועי ושתוכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד, זכאי לדמי מחיה בזמן לימודיו, על פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי


נפגע פעולת איבה הלומד במסגרת השיקום המקצועי ושתוכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד, זכאי לדמי מחיה בזמן לימודיו, על פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי.

מי זכאי?

  1. הוא זכאי לשיקום מקצועי;
  2. אושרה לו תוכנית לימודים בוועדת השיקום של המוסד לביטוח לאומי;
  3. תוכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים