הקדמה:

נפגע פעולת איבה הלומד במסגרת השיקום המקצועי ושתכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד, זכאי לדמי מחיה בזמן לימודיו, על פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי


נפגע פעולת איבה הלומד במסגרת השיקום המקצועי ושתכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד, זכאי לדמי מחיה בזמן לימודיו, על פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי.

מי זכאי?

  1. הוא זכאי לשיקום מקצועי;
  2. אושרה לו תכנית לימודים בוועדת השיקום של המוסד לביטוח לאומי;
  3. תכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד.

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
האם יש משהו מעבר לפנייה אל פקיד השיקום?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 09:46 (IST)

חשוב לדעת

הערת עריכה
מה הכוונה "על פי דרגת הנכות ומצבו המשפחתי" האם זה מתיחס לסכומים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 09:46 (IST)

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים