נפגעי פעולת איבה זכאים לשיקום מקצועי שכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים וסיוע במימון הלימודים וההוצאות הנלוות
גובה ההשתתפות בשכר הלימוד או ההכשרה המקצועית יהיה כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים, ולא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה
טפסים
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה זכאים לשיקום מקצועי שכולל מימון לימודים לרכישת מקצוע.

 • במסגרת הסיוע ניתן לקבל:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי וייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה, בהתאם לצורך (כגון לימודי הכנה לתעודת בגרות, סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות ומכינה קדם אקדמית).
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע.
  • סיוע במציאת עבודה והשתלבות במקום העבודה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי ועונים על אחד מהמצבים:
  • הם חסרי מקצוע
  • הם נדרשים להסב את מקצועם בעקבות הפגיעה שהוכרה להם
  • הם זקוקים להשתלמות מקצועית לצורך ביסוס במקום עבודתם
 • התחום או המקצוע שבוחרים ללמוד צריך להתאים לכישורים האישיים, למצב הרפואי והתפקודי, ולאפשרויות התעסוקה שקיימות בשוק העבודה.
 • המימון יינתן עבור לימודים במוסדות להכשרה מקצועית בפיקוח ממשלתי או ציבורי ובמוסדות לימוד (אוניברסיטאות ומכללות) שמוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כולל לימודי תואר במוסדות בחו"ל שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה).

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש בקשה בתוך 5 שנים מהיום שבו הוכרה הנכות. קביעת תוכנית שיקום דורשת תהליך של בחינת הזכאות והתאמה, ולכן מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.
 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי.
 • מומלץ למלא ולהגיש את התביעה באופן מקוון.
 • ניתן גם להוריד את טופס התביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולאחר מכן לשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב (בדואר, בפקס, בתיבת השירות של הסניף) או לסרוק ולשלוח באמצעות האתר.
 • מגישי התביעה יוזמנו להגיע למחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותם.
 • מי שיימצאו מתאימים לשיקום מקצועי, יקבלו ייעוץ בבחירת מסלול לימודים בהתאם להעדפות, הכישורים והמגבלות שלהם, במקצועות שיש להם דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותם בפרק זמן מוגדר.
 • במידת הצורך, פקיד השיקום יתייעץ עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • הזכאות ניתנת לשנה אחת וניתן לחדש אותה לתקופה נוספת. יש לחזור ולהגיש את הבקשה מדי שנה, בצירוף אישורים על הישגים בלימודים.

תקופת המימון

 • המימון ניתן לכל התקופה שמקובלת במוסד הלימודי ומאפשרת ללומדים לקבל תואר מקצועי או אקדמי או להתחיל לעבוד בתחום לימודיהם.
 • ניתן לקבל מימון לשנה נוספת מעבר למקובל לתואר ראשון, אם תימצא לכך הצדקה.
 • כמו כן, עשוי להינתן מימון לתואר שני במקצוע שבו מומנו לימודי התואר הראשון, לתקופה של שנתיים.
 • נכים קשים זכאים להשתתפות בהוצאות מיוחדות לתואר שלישי.
 • למקבלי תגמול חודשי שנקבעה להם דרגת נכות 10%-19% (לפני 1996):
  • בתקופת לימודים של עד שנתיים יינתן מימון לכל התקופה שמקובלת במוסד הלימודי.
  • בתקופת לימודים שעולה על שנתיים יינתן מימון עבור מחצית מתקופת הלימודים, ולא פחות משנתיים.

הסיוע שניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים ולא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • שירותי תמיכה והנגשה בהתאם לצורך, כגון: תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה (ראו פרטים נוספים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף, עשוי להינתן מימון עבור:
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות: ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • מימון קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה: אם המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תוכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

תשלום דמי שיקום

 • דמי שיקום משולמים למי שלא מקבלים תגמול חודשי מלא ולומדים לפחות 16 שעות בשבוע שמתוכן 4 שעות הן שעות מעטפת. זאת בתנאי שהכנסתם מעבודה לא עולה על הסכום שנקבע.
 • דמי השיקום יהוו השלמה לתגמול עד סכום התגמול שמשולם בדרגת נכות 100%.
 • שעות אקדמיות שבועיות כוללות:
  • שעות פרונטליות
  • לימוד מתוקשב/מקוון
  • שעות תרגול חובה בכיתה
  • שעות למידה מרחוק
  • התנסות/הכשרה מעשית שלא בשכר
 • שעות מעטפת כוללות:
  • שעות שיעורי עזר והנגשות נוספות
  • שעות תרגול ולמידה בבית
  • כתיבת עבודות
  • למידה למבחנים

חשוב לדעת

 • נכים קשים זכאים גם לסיוע בתחומי מערכות ממוחשבות.
 • מי שהפסיק את לימודיו מסיבות שלא נמצאו סבירות לדעת ועדת השיקום בסניף, יחויב להחזיר את כל הסיוע הכספי שקיבל ללימודים.
 • עיוורים שנקבעה להם דרגה 100%+ (מיוחדת) זכאים להשתתפות קבועה בהוצאות הנסיעה ללימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים