הקדמה:

נפגעי פעולת איבה זכאים לשיקום מקצועי שכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה וסיוע במימון הלימודים וההוצאות הנלוות ובשילוב בעבודה
התחום או המקצוע שנבחרו צריכים להתאים לכישוריהם ולמצבם הרפואי והתפקודי ולאפשרויות התעסוקה בשוק העבודה
גובה ההשתתפות בשכר הלימוד או ההכשרה המקצועית יהיה כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים, ולא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה
משך תקופת המימון משתנה בהתאם לדרגת הנכות


נפגעי פעולת איבה זכאים לשיקום מקצועי שכולל מימון לימודים לרכישת מקצוע.

 • התחום או המקצוע שנבחרו צריכים להתאים לכישוריהם של הנפגעים ולמצבם הרפואי והתפקודי, וכן לאפשרויות התעסוקה בשוק העבודה.
 • במסגרת הסיוע ניתן לקבל:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי וייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון לימודי הכנה לתעודת בגרות, סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות ומכינה קדם אקדמית.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע. ניתן ללמוד במוסדות להכשרה מקצועית בפיקוח ממשלתי או ציבורי ובמוסדות לימוד (אוניברסיטאות ומכללות) שמוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כולל לימודי תואר במוסדות בחו"ל שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה).
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה יש להגיש בתוך 5 שנים מהיום שבו הוכרה הנכות, אל מחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • קביעת תוכנית שיקום דורשת תהליך של בחינת הזכאות והתאמה, ולכן מומלץ להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר.
 • הזכאות ניתנת לשנה אחת וניתן לחדש אותה לתקופה נוספת (ראו בהמשך). יש לחזור ולהגיש את הבקשה מדי שנה, בצירוף אישורים על הישגים בלימודים.

הסיוע שניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים ולא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • שירותי תמיכה והנגשה בהתאם לצורך, כגון: תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה (ראו פרטים נוספים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף, עשוי להינתן מימון עבור:
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות: ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • מימון קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה: אם המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תוכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

תשלום דמי שיקום

 • מי שלומדים לפחות 18 שעות בשבוע והכנסתם מעבודה לא עולה על סכום שנקבע מעת לעת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאים לדמי שיקום בשיעורים הבאים:
  • למי שאינם מקבלים קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבלים קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבלים קצבת נכות מלאה אינם זכאים לדמי שיקום.

תקופת המימון

 • תקופת המימון היא בהתאם למשך הלימודים ולדרגת הנכות:
  • נכים בדרגת נכות 20% ויותר - מימון כל התקופה המקובלת במוסד שבו לומד הזכאי, המאפשרת לו לקבל תואר מקצועי או אקדמי או להתחיל לעבוד בתחום לימודיו.
  • נכים בדרגת נכות 10% עד 19% (לנכים המקבלים תגמול חודשי):
   • אם הלימודים נמשכים עד שנתיים - מימון כל התקופה המקובלת.
   • אם הלימודים נמשכים מעל שנתיים - מימון מחצית מתקופת הלימודים, אך לא פחות משנתיים.
 • סיוע מיוחד ללומדים לתארים מתקדמים:
  • נכים בדרגת נכות 19% לפחות זכאים למימון לימודים לשנה נוספת מעל למקובל לתואר ראשון, כאשר לדעת חברי הוועדה קיימת הצדקה אובייקטיבית ללימודי שנה נוספת.
  • נכים בדרגת נכות 19% לפחות זכאים למלגות לתואר שני במקצוע שבו מומנו לימודי התואר הראשון לתקופה של שנתיים.

חשוב לדעת

 • סיוע מיוחד לנכים קשים - נכים קשים זכאים להשתתפות בהוצאות מיוחדות לתואר שלישי. כמו כן הם זכאים לסיוע בתחומי מערכות ממוחשבות. סכום הסיוע נקבע מעת לעת.
 • הפסקת לימודים - מי שהפסיק את לימודיו מסיבות שלא נמצאו סבירות לדעת ועדת השיקום בסניף, יחויב להחזיר את כל הסיוע הכספי שקיבל לצורך לימודיו.
 • סיוע בהשמה - אגף השיקום עובד בשיתוף עם כמה חברות השמה, המתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. בתום הלימודים וההכשרה המקצועית, פקיד השיקום יסייע לנפגע למצוא עבודה בשוק העבודה הפתוח.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים