הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי במסגרת השיקום המקצועי למימון לימודים לרכישת מקצוע
התחום או המקצוע שנבחרו חייבים להתאים לכישוריו של הנכה ולמצבו הרפואי והתפקודי, וכן לאפשרויות התעסוקה בשוק העבודה הפתוח
גובה ההשתתפות בשכר הלימוד או ההכשרה המקצועית יהיה כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים, אבל לא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה
משך תקופת המימון משתנה בהתאם לדרגת הנכות


נפגע פעולת איבה זכאי במסגרת השיקום המקצועי למימון לימודים לרכישת מקצוע.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה יש להגיש, בתוך חמש שנים מהיום שבו הוכרה הנכות, אל מחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים.
 • החלטות בדבר תוכנית שיקום דורשות תהליך של בחינת הזכאות והתאמה, ולכן מומלץ להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר.
 • הזכאות ניתנת לשנה אחת בלבד, וניתן לחדש אותה לתקופה נוספת (ראו למטה). יש לחזור ולהגיש את הבקשה מדי שנה, בצירוף אישורים על הישגים בלימודים.

סוג הלימודים שעבורם ניתן המימון

 • התחום או המקצוע שנבחרו חייבים להתאים לכישוריו של הנכה ולמצבו הרפואי והתפקודי, וכן לאפשרויות התעסוקה בשוק העבודה הפתוח.
 • הסיוע מאושר רק לתלמידים מן המניין במוסדות מוכרים הנמצאים בפיקוח ממשלתי או ציבורי בארץ (כגון: המועצה להשכלה גבוהה לגבי לימודים אקדמיים, וזרוע העבודה לגבי הכשרה מקצועית). לא יאושר מימון לנרשמים לתוכנית לימודים במוסדות שאינם מוכרים ואינם נמצאים בפיקוח ממשלתי או ציבורי.
 • הסיוע כולל גם מימון לימודי הכנה לתעודת בגרות או מכינה קדם אקדמית, במקרים שלימודים אלה הכרחיים לביצועה של תוכנית השיקום.
הערת עריכה
אם כי בקשה למימון מכינה יש להגיש במועד מוקדם יותר. וזה מוזר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 10:09 (IST)

גובה ההשתתפות

 • גובה ההשתתפות בשכר הלימוד או ההכשרה המקצועית יהיה כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים, אבל לא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תקופת המימון

 • תקופת המימון היא בהתאם למשך הלימודים ולדרגת הנכות:
 • נכים בדרגת נכות 20% ויותר - מימון כל התקופה המקובלת במוסד שבו לומד הזכאי, המאפשרת לו לקבל תואר מקצועי או אקדמי או להתחיל לעבוד בתחום לימודיו.
 • נכים בדרגת נכות 10% עד 19% (לנכים המקבלים תגמול חודשי):
  • אם הלימודים נמשכים עד שנתיים - מימון כל התקופה המקובלת.
  • אם הלימודים נמשכים מעל שנתיים - מימון מחצית מתקופת הלימודים, אך לא פחות משנתיים.
הערת עריכה
לא הגיוני. קודםן כל נקבע כי רק מי שיש לו 20 אחוז ויותר יכול לקבל שיקום מקצועי. ושנית, מי שיש לו מתחת ל-20 אחוז לא מקבל תגמול חודשי
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 18.03.2014, 18:58 (IST)
 • סיוע מיוחד ללומדים לתארים מתקדמים:
 • נכים בדרגת נכות 19% לפחות זכאים למימון לימודים לשנה נוספת מעל למקובל לתואר ראשון, כאשר לדעת חברי הוועדה קיימת הצדקה אובייקטיבית ללימודי שנה נוספת.
 • נכים בדרגת נכות 19% לפחות זכאים למלגות לתואר שני במקצוע שבו מומנו לימודי התואר הראשון לתקופה של שנתיים.

חשוב לדעת

 • סיוע מיוחד לנכים קשים - נכים קשים זכאים להשתתפות בהוצאות מיוחדות לתואר שלישי. כמו כן הם זכאים לסיוע בתחומי מערכות ממוחשבות. סכום הסיוע נקבע מעת לעת.
הערת עריכה
מה זה נכים קשים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 10:15 (IST)
 • דמי מחייה - נפגע פעולת איבה שתכנית הלימודים שלו אינה מאפשרת לו לעבוד, זכאי לדמי מחיה בזמן לימודיו, על פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי.
 • הפסקת לימודים - מי שהפסיק את לימודיו מסיבות שלא נמצאו סבירות לדעת ועדת השיקום בסניף, יחויב להחזיר את כל הסיוע הכספי שקיבל לצורך לימודיו.
 • סיוע בהשמה - אגף השיקום עובד בשיתוף עם כמה חברות השמה, המתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. בתום הלימודים וההכשרה המקצועית, פקיד השיקום יסייע לנפגע למצוא עבודה בשוק העבודה הפתוח.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים