הפורטל מרכז מידע הנוגע לזכותו של כל אדם לבטא את דעתו ואת השקפתו ללא הגבלות מפלות או שרירותיות

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, שאושרה על-ידי ממשלת ישראל, קובעת כי "כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי. פורטל זה מרכז את התחומים השונים הנוגעים ישירות לחופש הביטוי וגם ולתחומים משיקים כגון: חופש הביטוי והדעה בתעסוקה, חופש ההפגנה ועוד.
בנוסף, תמצאו מידע על מגבלות חופש הביטוי, תוכן פוגעני ולשון הרע.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים