הפורטל מרכז מידע הנוגע לזכותו של כל אדם לבטא את דעתו ואת השקפתו ללא הגבלות מפלות או שרירותיות

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, שאושרה על-ידי ממשלת ישראל, קובעת כי "כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי. פורטל זה מרכז את התחומים השונים הנוגעים ישירות לחופש הביטוי וגם ולתחומים משיקים כגון: חופש הביטוי והדעה בתעסוקה, חופש ההפגנה ועוד.
בנוסף, תמצאו מידע על מגבלות חופש הביטוי, תוכן פוגעני ולשון הרע.

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים