הורים שאימצו יותר מילד אחד באותו יום זכאים להאריך את חופשת האימוץ ולקבל דמי אימוץ לכל התקופה
הורים שהילד שאימצו אושפז למשך יותר מ-15 ימים זכאים להאריך או לפצל את חופשת האימוץ

הורים שאימצו יותר מילד אחד באותו יום זכאים להאריך את חופשת האימוץ ולקבל דמי אימוץ עבור כל התקופה.

 • כמו כן, הורים זכאים להאריך את חופשת האימוץ (בתשלום) או לפצל את החופשה אם הילד שאימצו אושפז בתקופת החופשה.

מי זכאי?

 • מי שאימצו יותר מילד אחד (עד גיל 10) באותו יום זכאים להאריך את תקופת החופשה.
 • מי שאימצו ילד והוא אושפז למשך יותר מ-15 ימים זכאים להאריך או לפצל את החופשה.

הארכת החופשה למי שאימצו יותר מילד אחד

 • הורים שזכאים לחופשת אימוץ של 15 שבועות יוכלו להאריך אותה ב-3 שבועות לכל ילד נוסף (מי שאימצו שני ילדים באותו יום זכאים לחופשה של 18 שבועות).
 • הורים שזכאים לחופשת אימוץ של 8 שבועות יוכלו להאריך אותה בשבועיים לכל ילד נוסף (מי שאימצו שני ילדים באותו יום זכאים לחופשה של 10 שבועות).

הארכה או פיצול של החופשה כאשר הילד מאושפז

 • הארכת החופשה תהיה למשך תקופת האשפוז של הילד, אך לא יותר מהתקופות האלה:
  • עד 20 שבועות נוספים להורים שזכאים לחופשה של 15 שבועות.
  • עד 12 שבועות נוספים להורים שזכאים לחופשה של 8 שבועות.
 • פיצול החופשה בעקבות אשפוז הילד ייעשה כך:
  • יש לצאת לחופשה של 3 שבועות לפחות עם קבלת הילד לאימוץ ולסיים את יתרת החופשה כאשר הילד ייצא מבית החולים.
  • כאשר חוזרים לעבודה בתום החלק הראשון של החופשה יופסק תשלום דמי האימוץ והיתרה תשולם עם חידוש החופשה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים