חופשת לידה להורה מאמץ (חופשת אימוץ) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורה מאמץ זכאי לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) בת 26 שבועות (אם עבד לפחות 12 חודשים אצל אותו מעסיק) או בת 15 שבועות (אם עבד אצל אותו מעסיק פחות מ-12 חודשים)
במהלך חופשת הלידה זכאי ההורה המאמץ לתשלום דמי חופשה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 15 שבועות
אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים, תינתן החופשה רק לאחד מהם, אולם בן הזוג רשאי לחלוק את החופשה עם בן הזוג השני
אסור לפטר עובד במהלך חופשת לידה ולמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה

עובד שאימץ ילד לאחר שעבד 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות.

 • במהלך החופשה העובד לא זכאי לתשלום שכר, אולם הוא זכאי לתשלום דמי חופשה במשך 15 שבועות מהמוסד לביטוח לאומי.(מי שאימץ ילד לפני ה-01.01.2017 זכאי לחופשה של 14 שבועות).
 • העובד אינו זכאי לכל תשלום עבור 11 השבועות הנותרים. (כלומר, עבור 15 שבועות זכאי העובד לדמי חופשה מהמוסד לביטוח לאומי, ו-11 השבועות הנותרים עד לסיום חופשת אימוץ בת 26 שבועות, הם חופשה ללא תשלום), אולם הוא ממשיך לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך 12 השבועות הללו.
 • עובד זכאי לקצר את חופשת האימוץ, ובלבד שלא תפחת מ-15 שבועות. מעסיק שקיבל מעובד הודעה על רצונו לקצר את חופשת האימוץ, לא יוכל לדחות את חזרתו לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (כלומר, עובד שרוצה לשוב לעבודה לאחר 15 השבועות של החופשה שהם בתשלום, צריך לתת למעסיק הודעה על כך, כבר בשבוע ה-12 של החופשה, שכן המעסיק לא יכול לדחות את חזרתו לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • הורה מאמץ שעבד פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, זכאי לחופשה של 15 שבועות בלבד, (מי שאימץ ילד לפני ה-01.01.2017 זכאי לחופשה של 14 שבועות בלבד). ובמהלכה הוא זכאי לדמי חופשה במשך 15 השבועות, בתנאי שעמד בתנאים הקבועים בחוק. למידע נוסף ראו דמי חופשה להורים מאמצים.
 • הורה מאמץ, ללא תלות בוותק, רשאי לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותו.
 • אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים, יהיה רק אחד מהם זכאי לחופשת אימוץ, לפי בחירתם. אולם אם בן הזוג ניצל רק חלק מתקופת הזכאות לחופשה, יוכל בן זוגו להיעדר מעבודתו למשך יתרת התקופה.
 • חופשת האימוץ מתחילה ביום קבלת הילד המאומץ לביתו של ההורה המאמץ.

מי זכאי?

 • הורה מאמץ.
 • אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים, יהיה רק אחד מהם (לפי בחירתם) זכאי לחופשה, אך בן הזוג השני יוכל לנצל את יתרת החופשה שבן הזוג הראשון לא ניצל.

הארכת חופשת הלידה בתשלום

 • עובד שאימץ במועד אחד יותר מילד אחד, זכאי להאריך את חופשת האימוץ בשלושה שבועות נוספים, עבור כל ילד נוסף, החל מהילד השני.
 • אשפוז של הילד - אם במהלך חופשת אימוץ הילד אושפז בבית חולים ל-15 ימים לפחות - זכאי ההורה המאמץ להאריך את החופשה ולקבל דמי חופשה נוספים עבור תקופת ההארכה.
 • לפרטים נוספים ראו הארכה או פיצול של חופשת אימוץ.
הערת עריכה
באתר של הביטוח הלאומי כתוב שהזכאות היא גם במקרה של אשפוז של ההורה המאמץ. אולם לפי החוק סעיף 6(ב1) המדבר הל הארכה או פיצול של ""חוםשת לידה במקרה של אשפוז היולדת אינו חל על הורה מאמץ. להבדיל מאשפוז של הילד (סעיף 6(ד) שכן חל על הורה מאמץ - כל זאת לפי הוראת סעיף 9ג.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.10.2014, 18:03 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
הערת עריכה
האם על העובד להודיע לממעסיק?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.10.2014, 18:03 (IDT)

תנאים סוציאליים במהלך חופשת אימוץ

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובד/ת במהלך חופשת לידה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים