הורה מאמץ ילד שגילו אינו עולה על 10 זכאי לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) בת 26 שבועות (אם עבד לפחות 12 חודשים אצל אותו מעסיק) או בת 15 שבועות (אם עבד אצל אותו מעסיק פחות מ-12 חודשים)
במהלך החופשה זכאי ההורה המאמץ, בהתאם לתנאים, לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי במשך 15 שבועות
אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים, תינתן החופשה רק לאחד מהם, אולם בן הזוג רשאי לחלוק את החופשה עם בן הזוג השני
אסור לפטר או לפגוע בהכנסה של עובד במהלך חופשת לידה ולמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה


אזהרה
דף זה עוסק בחופשת אימוץ ולא בדמי אימוץ
המידע מתייחס לתקופה שמותר לעובד/ת להיעדר מהעבודה בשל אימוץ הילד (בהתאם לחוק עבודת נשים).
דף נפרד - דמי אימוץ, עוסק בתקופה מתוך חופשת האימוץ שבה משולמים לעובד/ת דמי אימוץ מהמוסד לביטוח לאומי.

עובד שאימץ ילד שגילו אינו עולה על 10 לאחר שעבד 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות.

 • במהלך החופשה העובד לא זכאי לתשלום שכר, אך הוא עשוי להיות זכאי לתשלום דמי אימוץ במשך 15 שבועות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאים.
 • העובד אינו זכאי לכל תשלום עבור 11 השבועות הנותרים (כלומר, עבור 15 שבועות זכאי העובד לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ו-11 השבועות הנותרים עד לסיום חופשת אימוץ בת 26 שבועות, הם חופשה ללא תשלום), אולם הוא ממשיך לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך 12 השבועות הללו.
 • עובד זכאי לקצר את חופשת האימוץ, ובלבד שלא תפחת מ-15 שבועות. מעסיק שקיבל מעובד הודעה על רצונו לקצר את חופשת האימוץ, לא יוכל לדחות את חזרתו לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (כלומר, עובד שרוצה לשוב לעבודה לאחר 15 השבועות של החופשה שהם בתשלום, צריך לתת למעסיק הודעה על כך, כבר בשבוע ה-12 של החופשה, שכן המעסיק לא יכול לדחות את חזרתו לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • הורה מאמץ שעבד פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לחופשה של 15 שבועות בלבד, ובמהלכה הוא זכאי לדמי אימוץ במשך 15 השבועות, בתנאי שעמד בתנאים הקבועים בחוק. למידע נוסף ראו דמי אימוץ.
 • הורה מאמץ, ללא תלות בוותק, רשאי לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותו.
 • אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים, יהיה רק אחד מהם זכאי לחופשת אימוץ, לפי בחירתם. אולם אם בן הזוג ניצל רק חלק מתקופת הזכאות לחופשה, יוכל בן זוגו להיעדר מעבודתו למשך יתרת התקופה.
 • חופשת האימוץ מתחילה ביום קבלת הילד המאומץ לביתו של ההורה המאמץ.

מי זכאי?

 • הורה מאמץ לילד שגילו אינו עולה על 10.
 • אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים לילד שגילו אינו עולה על 10, יהיה רק אחד מהם (לפי בחירתם) זכאי לחופשה, אך בן הזוג השני יוכל לנצל את יתרת החופשה שבן הזוג הראשון לא ניצל.

הארכת חופשת הלידה בתשלום

 • עובד שאימץ במועד אחד יותר מילד אחד, זכאי להאריך את חופשת האימוץ ב-3 שבועות נוספים, עבור כל ילד נוסף, החל מהילד השני.
 • אשפוז של הילד - אם במהלך חופשת אימוץ הילד אושפז בבית חולים ל-15 ימים לפחות - זכאי ההורה המאמץ להאריך את החופשה ולקבל דמי חופשה נוספים עבור תקופת ההארכה.
 • לפרטים נוספים ראו הארכה או פיצול של חופשת אימוץ.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

תנאים סוציאליים במהלך חופשת אימוץ

 • חופשת האימוץ לא פוגעת בוותק של העובד במקום העבודה.
 • במהלך החופשה ממשיך העובד לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים.
 • אם המעסיק הפריש תשלומים לקופת גמל של העובד, הוא מחויב להמשיך להפריש את התשלומים גם בעת חופשת האימוץ.

חשוב לדעת

 • אסור לפטר או לפגוע בהכנסה של עובד/ת במהלך חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים