הקדמה:

תושבי ישראל שאימצו ילד זכאים לקבל עבורו קצבת ילדים
הזכאות תקפה מיד עם קבלת הילד לאומנה ואין צורך להמתין עד לצו האימוץ של בית המשפט כדי להגיש תביעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושבי ישראל שאימצו ילד זכאים לקבל עבורו קצבת ילדים.

 • הזכאות לקצבה חלה מיום קבלת הילד לאומנה (לא מהיום שבו התקבל צו האימוץ בבית המשפט), ובמקרים שבהם נעשה האימוץ בחו"ל - מיום כניסת הילד לארץ.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שאימצו ילד.
 • הקצבה משולמת עבור ילדים השוהים בישראל, שטרם מלאו להם 18 שנה ולא נישאו.

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורים להגיש תביעה לקצבת ילדים על גבי טופס תביעה אישית לקצבת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריהם - לאיתור הסניף הקרוב.
 • ניתן להגיש את התביעה ולקבל את הקצבה מייד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ. אין צורך להמתין עד למתן צו האימוץ בבית המשפט.
  • אם הילד התקבל לאימוץ בארץ (על ידי השירות למען הילד במשרד הרווחה), יש לצרף לתביעה אישור מהשירות למען הילד, הכולל את שמות ההורים המאמצים ומספרי תעודות הזהות שלהם, שם הילד, תאריך לידתו ומספר הזהות הזמני שניתן לו.
  • אם הילד אומץ בחו"ל, ניתן להגיש את התביעה רק לאחר שנרשם בתעודת הזהות של ההורים המאמצים.
 • הקצבה תשולם לחשבונו של ההורה המאמץ.
 • אם האימוץ או כניסת הילד לארץ היו עד ל-15 בחודש, קצבת הילדים תשולם החל מחודש האימוץ או מחודש כניסת הילד לארץ.
 • אם האימוץ או כניסת הילד לארץ היו מה-16 בחודש ואילך, קצבת הילדים תשולם החל מהחודש שלאחר חודש האימוץ, או מהחודש שלאחר חודש כניסת הילד לארץ.
 • יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים מיום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ בארץ, או מיום קבלת הילד לאימוץ בחו"ל (מי שיגישו תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד זה, יוכלו לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים בלבד מיום הגשת התביעה).

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

שיעורי קצבת הילדים

הגורמים המשפיעים על סכום הקצבה

 • סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על-פי הנתונים הבאים:
  • מספר הילדים במשפחה
  • תאריך הלידה של הילדים
  • זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי
 • ניתן לחשב את סכום הקצבה באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי
הערת עריכה
הנתונים מתעדכנים אוטומטית בינואר. מיוני 2021 הטבלה הראשונה לא תהיה רלוונטית
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 10:52, 1 בפברואר 2018 (IST)

שיעורי הקצבה לילדים שנולדו עד יום 31.05.2003 (נכון לשנת 2021)

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 152 ש"ח
ילד שני 192 ש"ח
ילד שלישי 192 ש"ח
ילד רביעי 340 ש"ח
ילד חמישי ואילך 359 ש"ח

שיעורי הקצבה לילדים שנולדו החל מיום 01.06.2003

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 152 ש"ח
ילד שני 192 ש"ח
ילד שלישי 192 ש"ח
ילד רביעי 192 ש"ח
ילד חמישי ואילך 152 ש"ח

תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום


חקיקה ונהלים