נפגעי עבירות מין ועבירות אלימות חמורות זכאים להביע עמדה לגבי הסדר טיעון עם הנאשם לפני שתתקבל ההחלטה על ההסדר
למידע רשמי ראו אתר פרקליטות המדינה

במקרים שבהם מתגבש הסדר טיעון עם נאשמים בעבירות מין או עבירות אלימות חמורות, מי שנפגעו מהעבירות זכאים להביע את עמדתם לגבי הסדר הטיעון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • אם מתגבש הסדר טיעון, על התביעה להודיע לנפגעי העבירה על ההסדר לפני קבלת החלטה בעניין.
  • הנפגעים יכולים לפנות ישירות אל פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות בכתב או בעל פה, להשמיע את עמדתם ולהעביר כל מידע שימצאו לנכון.
  • התביעה חייבת להביא את עמדת הנפגעים להסדר בין כלל שיקוליה, אך לא מדובר בזכות וטו.
  • כשהתובע מציג את הסדר הטיעון לפני בית המשפט, בית המשפט צריך לברר אם נמסרו לנפגעים פרטי הסדר הטיעון ואם קוימו זכויותיהם לפי החוק.

חשוב לדעת

  • במקרים שבהם תהיה פגיעה ממשית בניהול ההליך, פרקליט המחוז הרלוונטי רשאי שלא לאפשר לנפגעים להביע את עמדתם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות