הקדמה:

נפגעי עבירות מין ועבירות אלימות חמורות זכאים להביע עמדתם לגבי הסדר טיעון בטרם תתקבל החלטת הפרקליטות על הסדר

לנפגעי עבירות מין או עבירות אלימות חמורות קיימת הזכות להביע את עמדתם בעניין הסדר הטיעון.

  • במקרה שמתגבש הסדר טיעון, על התביעה להודיע לנפגע על ההסדר, טרם קבלת החלטה בעניין.
  • הנפגע יכול לפנות ישירות אל פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות בכתב או בעל פה, להשמיע את עמדתו ולהעביר כל אינפורמציה שימצא לנכון.
  • התביעה חייבת להביא את עמדת הנפגע להסדר בין כלל שיקוליה, אולם אין מדובר בזכות וטו.
  • כשהתובע מציג את הסדר הטיעון לפני בית המשפט, בית המשפט צריך לברר האם נמסרו לנפגע פרטי הסדר הטיעון והאם קוימו זכויותיו לפי החוק.
  • במקרים שבהם תהיה פגיעה ממשית בניהול ההליך, בסמכות פרקליט המחוז הרלוונטי שלא לאפשר לנפגע להביע את עמדתו.

מי זכאי?

  • נפגע עבירה במקרים של עבירת מין או עבירת אלימות חמורה.


ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

תודות